Matlaging

Yoghurt ?ker i popularitet blant nordmenn

Tall fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) viser at salg og forbruk av meieriprodukter ?ker i flere kategorier. Spesielt gjelder dette yoghurt som har hatt den st?rste veksten per capita og volum blant alle meierikategoriene i 2013.
– Yoghurtforbruket har ?kt betraktelig dette ?ret og snudd en svak negativ tendens p? salg av innenlands yoghurt som startet i 2011. I 2013 har det v?rt en sterk vekst i yoghurt b?de med og uten import, forteller ern?ringsfysiolog i Melk.no, Ingvild Steen N?ding.
St?rst vekst i meierikategoriene finner vi for yoghurt inkludert import. Per capita har yoghurt uten import en vekst p? 6,7 %, mens yoghurt med import ?ker med hele 9,2 %. Totalt volum vokser med henholdsvis 10 % med import og 7,5 % uten import.

– Populariteten har nok en sammenheng med at det har kommet flere alternativer p? det norske markedet over tid. Det eksisterer mer enn 70 ulike varianter hvor flere av dem ikke har tilsatt sukker. Vi anbefaler 3 porsjoner meieriprodukter daglig for ? bidra til ? sikre inntaket av kalsium som kroppen trenger. Ved ? spise yoghurt f?r man i seg mange viktige n?ringsstoffer som proteiner, kalsium, jod, fosfor, B12 og B2, forteller ern?ringsfysiologen i Melk.no.
Ost ?ker mer enn tidligere
Forbruk av norske oster har en ?kning p? 4,4 % p? totalt volum og 3,6 % per capita som er en fin ?kning i forhold til tidligere ?r. -Norge er en nasjon som verdsetter ost, b?de til fest og hverdag. Ogs? importen av ost ?ker, men volum?kningen er blitt redusert med over 50 % siste ?ret sammenlignet med utviklingen fra 2011 til 2012. Det betyr at norsk ost tar andeler i ostemarkedet, forteller Ingvild Steen N?ding. Totalt utgj?r import ost 12,6 % av det totale forbruket av ost p? 18.2 kg per innbygger per ?r.
Den st?rste veksten av ost ser vi innen kategorien cottage cheese, kesam og skj?rost. Den
?ker med hele 30,4 % per capita. ? Dette er nok i tr?d med helsetrendene i samfunnet. Spesielt cottage cheese og kesam oppleves som ost med lite fett og inneholder viktige n?ringsstoffer som blant annet kalsium, fortsetter ern?ringsfysiologen.
Nedgang i r?mme og fl?te
Tall fra 2013 viser at vi spiser mindre av b?de r?mme og fl?te sammenlignet med ?ret f?r. Per capita synker r?mmeforbruket med 1,6 %, mens fl?teforbruket synker med nesten 2 %. Lettere kremfl?te er den eneste fl?tevariantene som ?ker, mens vanlig kremfl?te, kaffefl?te og matfl?te har en nedgang.
Innenlandsforbruket av sm?r ?ker
Etter en kraftig vekst i 2012 n?r det gjaldt sm?rfrobruk ser vi i 2013 en nedgang i forbruket totalt sett. Dette skyldes prim?rt at importen av sm?r har falt med hele 80 % per capita fra 2012 til 2013. Ser vi p? innenlandsforbruket av sm?r har dette en marginal ?kning og meierism?ret ?ker mer enn andre sm?rblandingene. – Trenden i forhold til ? velge naturlige produkter ser ut til ? fortsette, avslutter Ingvild Steen N?ding.

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er et merken?ytralt opplysningskontor med fokus
p? melk og meieriprodukter. Vi ?nsker ? bidra til ?kt bevissthet og kunnskap om kosthold og ern?ring, samtidig som vi skal v?re en inspirasjonskilde til matglede i hverdagen. For mer informasjon, se www.melk.no

Similar Posts