SE

Yasuragi klarar Svanens nya tuffa miljökrav

Den japanska spa- och konferensanläggningen Yasuragi har nu godkänts för de nya tuffa kraven för Svanencertifiering. Yasuragi har varit ett Svanen-märkt hotell sedan 2010 och arbetar kontinuerligt med att minska den negativa p?verkan p? miljön. I november 2013 publicerade Svanens miljömärkning nya och tuffare kriterier för hotell, konferens och restaurang. Nytt med Svanens kriterier är att alla fyra delarna sl?s samman och miljömärks som en enhet.
De nya kriterierna är skärpta p? flera olika plan. En stor del av förändringarna ligger inom energiomr?det. Även när det gäller bland annat mat, dryck och kemikalier är kraven h?rdare i den nya versionen av Svanen.
-Vi eftersträvar att leva h?llbart varje dag, i varje beslut. V?rt h?llbarhetskoncept Feel good Do good utgör riktlinjerna för detta. Svanen är v?r externa sparringpartner, som inspirerar och utmanar oss. Att klara Svanens nya krav är ett bevis p? att vi gör rätt i vardagen, vi bär Svanenloggan med stolthet p? Yasuragi berättar Anna Spjuth, VD p? Yasuragi.
Yasuragi arbetar med h?llbarhet ur ett brett perspektiv under ledning av h?llbarhetsansvariga Caroline Strindmar. P? Yasuragi tar man miljöp?verkan p? allvar och arbetar med allt fr?n inköp till anläggningens totala resursanvändning. I nuläget är t ex hela anläggningens energiförbrukning fossilbränslefri där bergvärmeanläggningen och biodieselpannan täcker 40 % av elförbrukningen.
-Svanen hjälper oss att konkretisera och dokumentera v?rt miljöarbete, vilket är förutsättningen för att minska v?r miljöp?verkan. Certifieringen är en kvalitetsstämpel p? att vi är aktiva i miljö- och h?llbarhetsfr?gor och att vi klarar de nya, tuffare kraven är ett bevis för oss att v?ra dagliga insatser gör skillnad. Det är inte lätta krav s? vi är väldigt stolta över v?rt Svanenmärke!? kommenterar Caroline Strindmar.
Läs gärna mer om h?llbarhetsarbetet p? Yasuragi: www.yasuragi.se/hallbarhet
Mer om miljövinsterna med den nya Svanen-märkningen-
Renare mark och vatten:
Minst 90 % av kemikalierna för disk och tvätt och 80 % av
städkemikalierna m?ste vara miljömärkta. Minst 50 % av trycksakerna ska komma fr?n ett Svanenmärkt tryckeri.
Minskad klimatbelastning:
Nytt energiverktyg för beräkning av energianvändning,energieffektivisering gynnas. Gränsvärde för energianvändning skärps och l?ga utsläpp av koldioxid premieras. Mätning av organiskt matavfall för att motverka matsvinn premieras. Tvätt är en stor energislukare och Svanenmärkta tvätterier gynnas.
Ökad biologisk m?ngfald:
Höjd andel ekologiska livsmedel/dryck och skärpta krav p? fisk och
skaldjur, dels för rödlistad fisk som är med p? nationella artdatabankens lista, dels
_________________________

Yasuragi Hasseludden erbjuder japanskt bad med tvagning och heta källor ute s?väl som inne, avslappnande massage och behandlingar samt energigivande behandlingar.

Här finns 191 hotellrum och sviter i japansk stil, 24 möteslokaler samt tv? restauranger där japansk och modern svensk mat serveras. Anläggningen omsätter ca 175 Mkr och drivs av Nordic Choice Hotels AS. Yasuragi ligger i ett naturskönt omr?de 20 minuter fr?n Stockholms innerstad. Yasuragi Hasseludden öppnade 1997 och byggnaden är ritad av den japanske arkitekten Yoji Kasajima.

Bifogade filer

hastags:

#karolina oppskrifter

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy