Gastronomi

Vil bygge vindm?ller

– Vindkraftverkene vil dekke opp mot 90 prosent av ASKOs behov for ren energi ved v?re 12 lagerbygg rundt omkring i Norge, sier styreleder i ASKO og konserndirekt?r i NorgesGruppen, Torbj?rn Johannson til dagens VG.

ASKO har s?kt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til ? bygge og drive fem vindm?ller. Johannson presiserer at vindkraftverkene skal bygges for ? n? milj?ambisjonen om ? bli kliman?ytral. De fem vindm?llene har en kostnadsramme p? 150 millioner kroner.
– V?re analyser av fremtidens kraftpriser tilsier at den type milj?investeringer blir l?nnsomme og at det er de som investerer gr?nt som vil komme best ut ?konomisk, sier Torbj?rn Johannson til VG.
NVE opplyser at konsesjonss?knadene n? ligger til behandling i direktoratet, og at s?knadene skal sendes p? h?ring. Det skal avholdes et folkem?te i Gjesdal kommune, hvor vindm?llene er planlagt oppf?rt.
Milj?ambisjonen til NorgesGruppen: ? B?REKRAFTIG ? KLIMAN?YTRAL?
Vi har n?dd ambisjonen n?

Vi kun bruker fornybart drivstoff i distribusjonen
Vi er netto selvforsynt med fornybar energi (str?m)
Vi har eliminert v?re direkte klimagassutslipp (HFK) fra butikker og lagre
Vi har maksimal materialgjenvinning eller gjenbruk av v?r emballasje og v?rt avfall
Vi har kontroll p? etiske og milj?messige forhold i verdikjeden v?r
Vi skal n? ambisjonen gjennom ?
Redusere v?rt avfall og forbruk av energi

Ta i bruk fornybar energi – vind, sol og vann
Erstatte HFK med med naturlige kuldemedier
Satse p? b?rekraftig drivstoff – bioetanol, biogass – i distribusjonen v?r
Sikre at verdikjeden nyttiggj?r avfall som ressurs
Etablere robuste systemer for kontroll og utbedring av etiske/milj?messige forhold
V?re delm?l (2011 ? 2014) frem mot milj?ambisjonen er
50 % reduksjon av utslipp fra transport
20 % reduksjon av energiforbruket
90 % kildesortering av avfallet 20 % reduksjon av kasting av mat
90 % av alt avfall til biogassproduksjon
Inntil vi har n?dd v?r milj?ambisjon ? b?rekraftig ? kliman?ytral – skal vi
Gjennomf?re milj?investeringer som minimum tilsvarer kvotekostnaden for v?re klimautslipp
Investeringene skal g? til ?remerkete milj?form?l knyttet til v?r kjernevirksomhet

Similar Posts