Vegetabiliskt fiberkomplex effektiv fettbindare visar ny studie

En ny studie, har utvärderat förm?gan hos LitramineTM, ett patenterat fiberkomplex fr?n en vegetabilisk källa, att binda fettet i kosten.
LitramineTM var i detta kliniska försök 3,5 g?nger mer effektiv än placebo p? att binda fett. I studien deltog 20 friska frivilliga. De fick under 45 dagar antingen tabletter med LitramineTM eller placebo tre g?nger per dag tillsammans med huvudm?ltiderna. Alla deltagarna gick p? en kost där 35 procent av det dagliga energiintaget bestod av fett. Fettinneh?llet i avföringen analyserade. Resultatet visade att LitramineTM ökade exkretionen av fett och var 15,79 procent i Litramine-gruppen jämfört med 4,56 procent i placebogruppen. Inga negativa biverkningar observerades hos försökspersonerna.
Studien med titeln ?Effects of Cactus Fiber on the Excretion of Dietary Fat in Healthy Subjects: A Double Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Crossover Clinical Investigation? publicerades i Current Therapeutic Research (CUTHRE445) i juni i ?r och kan läsas i sin helhet p? nätet.
LitramineTM ing?r i LiposinolTM, en CE-märkt medicinteknisk produkt för att kontrollera vikten samt förebygga och behandla fetma. Resultatet av den publicerade studien ger ytterligare bevis för att Liposinol TMminskar upptaget av fett i kroppen och i stället ökar exkretionen av fett med avföringen. Det stödjer tidigare hypoteser som visar att LiposinolTM genom att binda delar av fettet i kosten s? att färre kalorier tas upp fr?n maten, är ett effektivt hjälpmedel för den som vill minska sin vikt.
Liposinol TM säljs p? apotek samt i välsorterade hälsofackbutiker.
Referens: http://www.currenttherapeuticres.com/article/S0011-393X(14)00003-4/abstract
Uebelhack, Ralf, Busch , Regina, Alt , Felix, Beah, Zhi-Ming, Chong, Pee-Win , Effects of Cactus Fiber on the Excretion of Dietary Fat in Healthy Subjects: A Double Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Crossover Clinical Investigation, Current Therapeutic Research, Volume 76, Pages 39?44, December 2014

Midsona Sverige marknadsför väldokumenterade produkter inom hälsolivsmedel, teer, kosttillskott, viktkontroll och förkylning för svenska apotek, för dagligvaruhandeln och för hälsofackhandeln.
Midsona Sverige ing?r i den nordiska koncernen Midsona som är noterad p? Stockholmsbörsen.

Authors

Related posts

Top