SE

Vd klar för HIR Sk?ne

2014-08-25 13:51 Hush?llningssällskapet Agronom Erik Stjerndahl blir vd för det nya fusionerade r?dgivningsbolaget.

Erik Stjerndahl har utsetts till vd för HIR Sk?ne.
Efter att Hush?llningssällskapet Malmöhus och Hush?llningssällskapet Kristianstad beslutat om fusion fr o m den 1 januari 2015 har man utlyst de b?da vd-tjänsterna för Hush?llningssällskapet Sk?ne och dotterbolaget HIR Sk?ne. Styrelsen för HIR Sk?ne har nu enhälligt utsett agronom Erik Stjerndahl som vd för HIR Sk?ne. Han är sedan tidigare vd för HIR Malmöhus AB.
Med m?let att bygga Sveriges bästa bolag inom lantbruksr?dgivningen ser nu styrelsen fram emot ett mycket bra samarbete med Erik Stjerndahl. R?dgivarna i Kristianstad och HIR Malmöhus kommer tillsammans att forma ett framg?ngsrikt HIR Sk?ne.
Vem som blir vd för Hush?llningssällskapet Sk?ne är inte klart än.
För mer information, kontakta:
Nils Gyllenkrok, ordf. HIR Sk?ne, tel. 070-660 50 51, [email protected]
Erik Stjerndahl, vd HIR Sk?ne, tel. 0708-16 10 10, [email protected]

Kunskap för landets framtid
Hush?llningssällskapen är en frist?ende medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande p? landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.
V?ra konsulter erbjuder r?dgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom v?ra landsbygdsutvecklare.
Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.
För mer information g? till http://www.hushallningssallskapet.se
Bifogade filer

A to już wiesz?  Camper öppnar i Bibliotekstan

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy