VD har ordet ? sommaren 2014

Efter en minst sagt turbulent och arbetsam period befinner vi oss nu i ett intensivt skede med mycket p? agendan. Jag är väl medveten om att resan har “tärt” p? b?de anställda, styrelse och aktieägare ? alla har visat stort prov p? b?de engagemang och t?lamod. Ser man tillbaka, finns det mycket som skulle kunna gjorts annorlunda ? ser man fram?t, finns det bara möjligheter. Den senaste tiden har fokuserats p? att utveckla och förbättra Easy Wine Glass, allt fr?n förpackningen och dess inneh?ll till nyetableringar och marknadssatsningar. Tillsammans med de anställda och styrelsen kan vi konstatera att flera tidigare satsningar inte har varit gynnsamma för bolaget. Allt fr?n prissättning till val av importörer/distributörer har definitivt begränsat möjligheterna för bolaget att n? framg?ng.
“Receptet” p? framg?ng
Istället för att erbjuda exklusivitet p? stora omr?den till enstaka aktörer, involverar vi nu flera aktörer p? samma marknadsomr?den. Avtal har sagts upp och avslutats med de distributörer som inte genererat väntad försäljning. Därmed har vi nu öppnat upp flera marknader/länder för nya möjligheter. Tidigare prissättningar har varit minst sagt generösa, och har i flertalet affärer inte täckt tillverkningskostnaderna. Jag anser att Easy Wine Glass är en premiumprodukt i segmentet förfyllda vinglas och kan därför inte vara billigast. Med sin unika produktstruktur och design är Easy Wine Glass i flera avseenden det enda skräddarsydda alternativet p? marknaden för festival-, event- och konsertsidan. Produkten innebär säker hantering, inget spill, inget svinn, inget glaskross och är ?tervinningsbar. Att vi dessutom har korta ledtider, snabba leveranser, erbjuder private label, olika modeller och en tillverkning i modern fabrik med mycket hög standard motiverar ytterligare marginaltillskott.
Produkt- och affärsutveckling
Vi har tidigare berättat om möjligheten att erbjuda reklamplats p? glasen ? en möjlighet som redan finns tillgänglig i befintlig tillverkningsprocess. Exponeringstiden med glasen innebär en fördel mot traditionella reklamkanaler. Vi har även kapacitet att legotappa ?t andra företag, producera andra förpacknings-lösningar/modeller och förutsättningar finns även för att tappa drinkar, whisky, konjak, must, juicer mm. Under v?ren har vi testat att fylla alternativa produkter (färdigblandade drinkar och juice) med positivt resultat. Allts? finns det förutsättningar att bredda verksamheten med befintlig anläggning och kompetens.
Senaste leveranser och samarbetspartners
Under första kvartalet levererades en större kvantitet till den amerikanska marknaden, via v?r nya distributör Sonmar Holding LLC i Florida. P? den svenska och norska marknaden har flera orders levererats till viktiga referenskunder. En större order skickades inför sommarens arrangemang till Palmer & Co i Norge och ytterligare leveranser under sommaren är att vänta (hitintills har vi levererat 12% mer till Norge än under hela 2013). Palmer & Co levererar till Hansa Borg Bryggerier som bl.a. distribuerar Easy Wine Glass till Norges festivaler och konserter.
I Sverige har Easy Wine Glass redan varit med p? större arrangemang s?som Lunda Karnevalen, Live Nations STHLM Fields samt ett flertal mindre och medelstora arrangemang. Easy Wine Glass kommer ocks? finnas med p? Br?valla Festival den 26-28 juni, ett arrangemang som för övrigt var Sveriges största festival 2013. Via Kulturbolaget (KB) kommer Easy Wine Glass att finnas i barerna p? h?rdrocksgruppen Sabatons Sverigeturné. Flera arrangemang ligger p? tur under sommaren.
I samband med ?terlistningen p? Systembolaget har satsningar gjorts p? marknadsföring för att n? ut till konsumenter och grossister. Merlotvinet fick plats p? hyllorna i 5 st av Sveriges största Systembolagsbutiker och redan efter första veckan fanns produkten tillgänglig i ca 25 st butiker, en siffra som har ökat successivt sedan dess (40 st butiker i skrivande stund).
P? den engelska marknaden har Cefour en ny distributör som just nu arbetar intensivt med att lansera produkterna. Distributören, Bear Smyth Ltd, bedömer att potentialen p? de brittiska öarna är väldigt stor med tanke p? att on-the-go koncepten är väl etablerade och ständigt växer. Lanseringen är planerad till oktober 2014.
V?rt fokus ligger nu främst p? att framg?ngsrikt etablera pre-filled konceptet p? s?väl befintliga som nya marknader, med visionen att bli en väsentlig aktör inom segmentet förfyllda och drickfärdiga vinglas. Expansionen ska främst ske i Europa där siktet är inställt p? att bli förstahandsvalet bland arrangörer verksamma inom festivaler och events, men även inom andra segment. Vi förväntar oss positiva resultat fr?n redan gjorda insatser och att ytterligare kapitaltillskott genom en p?g?ende emission ska ge oss möjligheten att arbeta p? bred front.
Genom m?lmedvetet arbete, och med en produktionsanläggning i toppskick, är jag övertygad om att vi har goda förutsättningar att lyckas.
Styrelsens teckning i emissionen
Styrelsemedlemmarna har tecknat sina andelar i emissionen.
Ang?ende mötet med Disciplinkommittén
Den 13:e juni distribuerade nyhetsbyr?n Finwire information via AktieTorget om att Disciplinkommitténs rekommendation kring Cefour troligen inte blir klar under teckningstiden. Det bör i sammanhanget p?talas att Cefours möte den 9 juni med Disciplinkommittén var mycket konstruktivt och slutorden fr?n AktieTorget var att man ?inte rekommenderade avlistning av bolaget.? Inget skall p? n?got sätt tas för givet för detta och Cefours styrelse har beredskap för att hantera en eventuell avlistning och söka listning p? annan marknadsplats. Aktieägare som tecknat sig i den p?g?ende emissionen kommer även att ges möjlighet att ompröva sitt ställningstagande och annullera sin teckning. Mer om detta finns beskrivet p? sidan 6 i Cefours emissionsmemorandum.
Till sist vill jag önska anställda, styrelse, aktieägare och alla andra som tar del av detta brev en riktigt trevlig sommar.
Jonas Lindeborne, VD
Tfn: +46 (0)44 ? 781 66 56 Mail: [email protected]

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats p? attraktiva, praktiska och drickfärdiga eng?ngsglas av ?tervinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och r?material för tillverkning av produkterna ? och helt i egen regi ? framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.
www.cefourwine.com

Authors

Related posts

Top