SE

Växtskyddsmedel p? jordgubbar och andra bär: vad säger Svenskt Sigill-märkningen?

Utan växskyddsmedel s? l?ngt det är praktiskt möjligt
Regelverket för hur produktionen ska g? till för att maten ska f? bära kontroll och ursprungsmärket Svenskt Sigill utvecklas ständigt. Jordgubbar och andra bär märkta med Svenskt Sigill kommer fr?n en odling som är certifierad enligt detta regelverk i standarden IP Sigill.
Mer detaljerat bygger certifierad odling av jordgubbar, enligt regelverket IP Sigill, p? ett odlingssystem som kallas integrerad växtodling/integrerat växtskydd. Principen är att förebygga angrepp av t.ex. svamp och skadedjur s? l?ngt det är praktiskt möjligt, men där det inte längre g?r kan man använda växtskyddsmedel. Det innebär att användningen av växtskyddsmedel kan se olika ut hos certifierade odlare beroende p? säsongens förutsättningar som beror p? förekomsten av skadedjur och svampsjukdomar som i sin tur styrs av bl.a. temperatur och nederbörd.
Förebyggande ?tgärder minskar användingen
M?let med odlingssystemet integrerat växtskydd är att minska behovet av växtskyddsmedel och det finns produkter märkta med Svenskt Sigill där det inte använts n?gra växtskyddsmedel alls. För att möjliggöra detta är det viktigt att välja bra sorter eftersom olika sorter har olika motst?ndskraft mot sjukdomar, att odla i friska jordar och att välja biologiskt växtskydd i första hand.
Användningen av växtskyddsmedel kontrolleras noga
Om växtskyddsmedel behöver användas krävs det att odlaren har g?tt en särskild utbildning för att säkerställa att detta sker p? ett sätt, med rätt medel, som är säkert för människorna som ska äta t.ex. jordgubbarna. Dessutom följs detta upp vid de oberoende kontroller som de certifierade odlarna f?r regelbundet. D? g?r revisorer igenom verksamheten och säkerställer att odlaren följer regelverket.
Gällande växtskyddsmedel s? sker godkännandet i Sverige efter en noggrann granskning som görs av Kemikalieinspektionen. För att f? ett preparat godkänt m?ste det finnas studier som visar att det fungerar p? det sätt som är tänkt. Det m?ste ocks? finnas dokumenterade studier som visar att ett medel inte medför risk för de som hanterar och använder det, men naturligtvis ocks? att det inte ger n?gra risker för de som ska äta livsmedlet.
Kemikalieinspektionens information om detta finns här.
Mer information hos Livsmedelsverket
I Sverige har Livsmedelsverket det yttersta ansvaret för att bedöma livsmedelssäkerheten. Deras information om detta finns att läsa här.
Svenskt Sigill är den enda märkningen för mat och blommor som garanterar svenskt ursprung p? r?vara fr?n förstklassiga certifierade odlare och djuruppfödare. När en blomma eller ett livsmedel bär märket Svenskt Sigill kommer den fr?n en odlare eller djuruppfödare som är certifierad enligt IP-standardens Sigill-niv?. Certifieringen innebär att de har uppfyllt extra produktionsmervärden inom omr?dena djuromsorg, minskad miljöp?verkan och livsmedelssäkerhet. Idag finns Svenskt Sigill-märket p? flera livsmedel och prydnadsväxter till exempel tomater, äpplen, frysta grönsaker, färska örter, tulpaner, julstjärnor, griskött, nötkött, kyckling och honung. IP-standarden och Svenskt Sigill-märket ägs och drivs av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till LRF.
Bifogade filer

Similar Posts