SE

Västerbotten toppar bredbandskartläggning

2014-03-25 09:53 Region Västerbotten I PTS bredbandskartläggning 2013 är Västerbotten ?terigen det län där störst andel av befolkningen har tillg?ng till fiberbaserat bredband. Drygt 20 procent fler västerbottningar har tillg?ng till fiberbaserat nät än genomsnittet i Sverige.

I PTS bredbandskartläggning 2013 är Västerbotten ?terigen det län där störst andel av befolkningen har tillg?ng till fiberbaserat bredband. Drygt 20 procent fler västerbottningar har tillg?ng till fiberbaserat nät än genomsnittet i Sverige.
– M?lmedvetna satsningar p? bredband har gett resultat. Västerbotten har mest bredband ?t länets inv?nare, säger Anna Lassinantti, ordförande för eVästerbotten och styrelseledamot för AC-Net tillika chef för näringsliv och samhällsbyggnad p? Region Västerbotten.
I Västerbotten har i dagsläget 73,81 procent av befolkningen tillg?ng till bredband om minst 100 Mbit/s, en ökning p? drygt 4 procent sedan 2012. I riket är siffran 53,62 procent. Glest befolkade län som Västerbotten utmärker sig som jämförelsevis fibertäta. I Västerbottens fall beror detta p? proaktiva, l?ngsiktiga och medvetna satsningar p? en IT-infrastruktur med hög kvalitet och kapacitet p? b?de regional och lokal niv?. AC-Net som, tillsammans med kommunernas stadsnät, tillhandah?ller det fiberoptiska bredbandsnätet i Västerbotten är idag Europas ledande regionala aktör gällande hastighet, p?litlighet och utbredning av bredbandsnät.
Sveriges bästa bredband ger regionala förutsättningar att satsa p? eTjänster i Västerbotten.
? Vi förbereder för stora satsningar p? eTjänster, dels inom offentlig sektor men ocks? för att näringslivet ska f? mer muskler att agera p? en internationell marknad, säger Anna Lassinantti. Just nu p?g?r arbetet med att ta fram en regional digital agenda för Västerbotten och i det regionala strukturfondsprogrammet som bearbetas i Bryssel ing?r satsningar p? s?väl eTjänster som ytterligare förstärkning av det regionala bredbandsnätet.
Region Västerbotten driver ocks? projektet eVästerbotten vars syfte är att stärka och utveckla samverkan kring it- och e-fr?gor mellan kommunerna i Västerbotten och mellan dessa och Västerbottens läns landsting.? Avsikten är att skapa förutsättningar för alla privatpersoner och företag i Västerbotten ska kunna ta del av och vara en del av eSamhället. Som exempel bedrivs i dag ett flertal eHälsoprojekt som b?de ska underlätta för brukarna och patienterna men ocks? höja kvaliteten och effektiviteten inom hälsa, v?rd och omsorg.
I regeringens bredbandsstrategi för Sverige är ett av tre delm?l att 90 procent av alla hush?ll och företag i landet bör ha tillg?ng till bredband om minst 100 Mbit/s senast ?r 2020. I den europeiska strategin är m?let att alla européer ?r 2020 ska ha tillg?ng till internethastigheter p? över 30 Mbit/s.
Hela den här veckan genomför projektet Digidel aktiviteter för att stärka den digitala delaktigheten i Västerbotten. Läs mer här.
För mer information:
Anna Lassinantti, chef för näringsliv och samhällsbyggnad Region Västerbotten,
070 514 63 75, [email protected],
Magnus Rudehäll, IT-strateg, Region Västerbotten
070-608 48 88, [email protected]
Presskontakt:
Micaela Molin, kommunikatör Region Västerbotten
070- 316 37 01, [email protected]

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Pressbilder p? regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy