SE

Var femte svensk anser att den viktigaste faktorn vid val av mat är att den är hälsosam

En ny undersökning fr?n Lantmännen visar att de flesta svenskar tycker att det viktigaste är att den mat man väljer smakar gott. Var femte svensk anser att den viktigaste faktorn vid val av mat är att den är hälsosam. Hälften av Sveriges befolkning tar inte hänsyn till näringsinneh?ll när de planerar sina matinköp. Minst m?na om att äta hälsosamt är män och sm?stadsbor.
När svenskarna väljer mat anser mer än hälften (60 %) att det viktigaste kriteriet är att den ska vara god. Det näst viktigaste är att maten ska vara hälsosam (21 %) följt av att m?ltiden ska vara snabblagad (9 %).
? Det är positivt att m?nga svenskar tänker p? att maten inte bara ska vara god utan ocks? hälsosam. Mat ska b?de vara njutning och f? kroppen att m? bra. Vi vill gärna inspirera svenskarna och bidra med bra verktyg för hur man kan äta b?de gott och balanserat, säger Jennie Johansson, dietist p? Lantmännen.­­
Lantmännens undersökning visar vidare att svenskarnas intresse för näringsinneh?ll framför allt är högre bland personer i storstäder. Det finns även en tydlig skillnad mellan kvinnor och män, där mer än hälften av kvinnorna (53 %) tar hänsyn till näringsinneh?llet men endast en tredjedel av männen (33 %) uppger detsamma.
Om undersökningen: Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 28 – 30 augusti 2013 har sammanlagt 1004 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-74 ?r i Sverige.
För mer information kontakta gärna:
Mats Larsson, FoU-direktör, Lantmännen +46 705 57 83 39
Jenny Svederman, presschef, Lantmännen + 46 705 87 42 34
Jennie Johansson, dietist, Lantmännen +46 709 27 80 32
Pressmaterial och bilder: http://lantmannen.se/omlantmannen/Press-och-media/Bilder/Bildbank/
Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel p? v?ra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstadoch Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. V?rt företag är grundat p? kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos v?ra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar fr?n jord till bord. Läs gärna mer p?: www.lantmannen.se/omlantmannen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Claes Melin   #Jeanette Sparthan   #Johan Kristianson   #Johan Kristiansson