UTZ Certified gir b?nder h?yere utbytte og bedre produkter

Uavhengig unders?kelse p?viser fordelene med UTZ-sertifisering
UTZ Certified gir b?nder h?yere utbytte og bedre produkter
Amsterdam, 10. februar 2014. B?nder som deltar i UTZ Certifieds b?rekraftprogram ?ker oftere
avlingen sin og leverer kaffe, kakao og te av bedre kvalitet enn konvensjonelle g?rdsbruk. I tillegg utvider oppl?ring i UTZs etiske retningslinjer b?ndenes kunnskaper om b?rekraftige jordbrukspraksiser, som f?rer til at de tilpasser disse oftere. Alt dette bidrar til h?yere utbytte og bedre framtidsperspektiver for b?nder, mens ogs? milj?et sk?nes i h?yere grad. Dette er de viktigste resultatene fra UTZ-konseptvalgutredningen, som ble offentliggjort i dag.
UTZ Impact Report bygger p? 24 uavhengige unders?kelser, som er utf?rt i S?r-Amerika, Afrika og Asia. Forskere s? p? resultatene fra UTZ-programmet i jordbruket, ogs? i sammenheng med andre
programmer.
Oppl?rings- og sertifiseringsprosesser bidrar dessuten til et bedre forhold mellom b?nder og
kooperasjonene deres, bedre sanit?re fasiliteter og mer rent drikkevann. Det finnes ogs? mer stimulans for barn til b?nder i UTZ-programmet til ? g? p? skole. I tillegg finnes det en positiv virkning p? milj?et fordi g?rdsbruk som er UTZ-sertifiserte treffer flere tiltak for ? beskytte vannkvaliteten, redusere grunn-og vannforurensningen og vedlikeholde biodiversiteten.
?Vi er stolte av disse forskningsresultatene,? sier Han de Groot, direkt?r for UTZ Certified. ?De p?viser
at UTZ faktisk utgj?r en forskjell for over en halv million b?nder og familiene deres over hele verden.?
Det framg?r ellers av unders?kelsene at UTZ-sertifiserte g?rdsbruk er i stand til ? holde fast p? de h?yere produksjonsniv?ene sine over en lengre periode enn ikke-sertifiserte g?rdsbruk. S?ledes klarte
kaffeb?nder i Colombia, i en periode med uheldige v?rforhold, ? vedlikeholde de h?ye
produksjonsniv?ene sine, mens produksjonsniv?ene til omliggende konvensjonelle g?rdsbruk gikk ned.
Over en periode p? fire ?r steg derfor produksjonsforskjellen mellom UTZ-sertifiserte g?rdsbruk og en
kontrollgruppe av konvensjonelle g?rdsbruk, fra 52% i det f?rste ?ret til 169% p? begynnelsen av det
fjerde ?ret.
Unders?kelsene avsl?rer ogs? utfordringer. For eksempel at tilfeller av analfabetisme og mangelfull tilgang til finansiering, hindrer b?nder fra ? satse p? b?rekraftige jordbrukstiltak og dermed fra ? f? fullt utbytte av UTZ-programmet.
I Norge er Kaffehuset Friele en av de store akt?rene innen sertifisert kaffe, hovedsakelig gjennnom ? benytte UTZ-sertifiserte produsenter. Kaffehuset Friele har en langsiktig plan om ? sertifisere 100 % av sine r?kaffeinnkj?p. I 2013 var mer en 60% av alle r?kaffeinnkj?p i Kaffehuset Friele sertifisert; hovedsakelig gjennom ordningen UTZ Certfied. UTZ Certified er en av de st?rste programmene for b?rekraftig produksjon av kaffe , kakao og te i verden; en tredjedel av all b?rekraftig kaffe som omsettes globalt er sertifisert av UTZ.

Merknad for redaksjonen:
UTZ Impact Report finnes her p? nettsiden til UTZ Certified.
https://utzcertified.org/en/mediacenter/reports-brochures/26582894

For flere opplysninger kan du ta kontakt med Patrizia De Chiara:
E-post: [email protected]
Telefon: +31 62 948 32 24
Bilde: Kvinner tar h?nd om nylig plantede tebusker ved ? anvende biologisk gj?dsel. UTZ-sertifisert
teplantasje i Nilgiris-distriktet i den indiske delstaten Tamil Nadu.

Kaffehuset Friele er Norges ledende og eldste kaffehus, og v?rt arbeid er preget av ansvarlighet og lidenskap til kaffe. Med en markedsandel p? ca 35 prosent er vi hovedleverand?r av kaffe til flere av dagligvarekjedene. I tillegg utgj?r storhusholdningsmarkedet – som omfatter alle typer service- og servereringssteder, et stadig viktigere marked.
Vedlagte filer
PDF-dokument

Authors

Related posts

Top