Matlaging

Trenger Norge fortsatt bonden?

09-04-2014 10:51 Norges Bondelag Om to uker starter jordbruksforhandlingene 2014. Norges Bondelag stiller sp?rsm?let til Stortinget torsdag 10. april kl 09.00 og byr samtidig p? norsk frokost.

Om to uker starter jordbruksforhandlingene 2014. Norges Bondelag stiller sp?rsm?let til Stortinget p? Eidsvolls plass torsdag 10. april kl 09.00 og byr samtidig p? norsk frokost.
I v?r kampanje Trenger Norge fortsatt bonden? har forbruker og menigmann p? www.bondevenn.no gitt mange grunner til hvorfor de vil ha med seg bonden og norsk landbruk inn i framtida. ?Eg vil vite hvor maten kjem fr??, ?Rein trygg mat?, ?Bonden gir liv til bygda? og mange flere.
N? stiller Norges Bondelag sp?rsm?let til v?re folkevalgte p? Stortinget. Det vil v?re b?nder i Norge ogs? etter ?rets forhandlinger, men dette handler om noe mer. Hvilket landbruk vil vi ha i framtida? Hvordan skal maten produseres? Vi er spente p? svarene vi f?r.
Bonde og visesanger Aasmund Nordstoga leder programmet under frokosten.
Konserndirekt?r for kommunikasjon i Orkla, H?kon Mageli, blir utnevnt til Bondevenn.
H?yreordf?rer Mons Skrettingland fra landets st?rste jordbrukskommune H? kommune p? J?ren, forteller ogs? sine egne representanter hvilke forventninger som m? dekkes i jordbruksoppgj?ret NHO-direkt?r Gaute Lenvik er opptatt av sammenhengen mellom bonde og industri. Stortingsrepresentantene f?r testet kunnskapen om norsk landbruk i Bonde-rebusen.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

A to już wiesz?  Eggblokkaden oppheves

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy