Tran kan ha positiv effekt p? barns l?reevne

Det er skolestart, og mange barn begynner p? ett nytt ?r med spennende l?ring. Omega 3 er viktig for barns utvikling, og det gj?res stadig forskning for ? kartlegge disse fettsyrenes betydning. N? viser en ny britisk unders?kelse at omega-3 bidrar til ? bedre barns evne til ? l?re.
I en stor studie gjort ved University of Oxford i England i juni i ?r (1), ble 493 britiske skolebarn i alderen 7-9 ?r og deres leseferdigheter og kognitive atferd satt i sammenheng med omega 3 status i blod.
Forskerne har hentet data fra omfattende nasjonale pr?ver i britisk skole, hvor barn som slet med lesevansker ble plukket ut til ? delta. Blodpr?ver ble tatt av alle barna i studien, og slik ble omega 3-status i kroppen m?lt. Man s? at barn med h?yere verdier av omega 3-fettsyrer i blodet, og da spesielt den viktige fettsyren DHA, hadde bedre leseferdigheter og arbeidsferdigheter, og f?rre atferdsproblemer enn barn med lavere omega 3 status. Det ble korrigert for kj?nn og sosial?konomisk status, slik at disse faktorene ikke skulle p?virke resultatet. Foreldre rapporterte ogs? at 9 av 10 barn i studien ikke spiste 2 fiskem?ltider per uke, slik engelske myndigheter anbefaler.
– Selv om studien ikke kartlegger tidligere inntak av omega 3, genetikk og livsstil, gir datamaterialet likevel en klar indikasjon p? at barn i skolen kan dra fordeler av et tilstrekkelig inntak av omega 3, og spesielt fettsyren DHA. Dersom barnet spiser fisk 3 ganger i uken eller tar 5 ml tran per dag, vil dette dekke behovet for de viktige marine fettsyrene, sier Tonje Dominguez, ern?ringsfysiolog i Axellus som st?r bak Möller`s tran.
Bekreftes av tidligere studier
Funnet fra Oxford st?ttes av tidligere studier gjort p? omega 3 og barns IQ og kognitive utvikling n?r mor har inntatt tran under svangerskapet (2, 3). I disse studiene ble barnas kognitive evner m?lt ved 4 og 7 ?rs alder, og resultatet viste at omega 3 fettsyrene i tran kan ha en fordelaktig virkning p? barns mentale utvikling.
At engelske barn ikke spiser nok fisk til ? m?te myndighetenes anbefaling, er sammenlignbart med norske forhold. Dersom barnet ditt tar 5 ml M?ller?s tran hver dag, sikrer du et tilstrekkelig inntak av viktige omega 3 fettsyrer som EPA og DHA, i tillegg til vitamin A og D, sier hun.

Referanser:
1. Montgomery P, Burton JR, Sewell RP, Spreckelsen TF, Richardson AJ.Low Blood Long Chain Omega-3 Fatty Acids in UK Children Are Associated with Poor Cognitive Performance and Behavior: A Cross-Sectional Analysis from the DOLAB Study. PLoS One. 2013 Jun 24;8(6):e66697. doi: 10.1371/journal.pone.0066697. Print 2013.
2. Helland IB, Smith L, Blomén B, Saarem K, Saugstad OD, Drevon CA. Effect of supplementing pregnant and lactating mothers with n-3 very-long-chain fatty acids on children’s IQ and body mass index at 7 years of age. Pediatrics. 2008 Aug;122(2):e472-9. doi: 10.1542/peds.2007-2762.

3. Helland IB, Smith L, Saarem K, Saugstad OD, Drevon CA. Maternal supplementation with very-long-chain n-3 fatty acids during pregnancy and lactation augments children’s IQ at 4 years of age. Pediatrics. 2003 Jan;111(1):e39-44.

Authors

Related posts

Top