SE

Torbjörn Lithell ny ordförande för Svenskt kött

2014-06-13 11:19 Svenskt kött Torbjörn Lithell, HKScan, har utsetts till ny ordförande för Svenskt kött. P? stämman uts?gs även tre nya ledamöter och Svenskt Dagligvaruhandel är adjungerad till styrelsen för Svenskt kött.

Torbjörn Lithell, HKScan, har utsetts till ny ordförande för Svenskt kött. P? stämman uts?gs även tre nya ledamöter och Svenskt Dagligvaruhandel är adjungerad till styrelsen för Svenskt kött.
– Det här är ett jättespännande uppdrag och jag ser fram emot att arbeta för att stärka positionen för svenskt kött p? en konkurrensutsatt marknad, säger Torbjörn Lithell som är inköpsdirektör för HKScan och har suttit i styrelsen i tv? ?r. Han efterträder Johan Andersson som tidigare var vd för KLS Ugglarps men som sedan ?rsskiftet är ny chef för Lantmännens division Lantbruk.
Hans Agné som är vd för Svenska Avelspoolen ersätter Magnus Lagergren, tidigare vd för Dalsjöfors kött. Magnus Jönsson som är ny ordförande för Svenska F?ravelsförbundet ersätter Bertil Gabrielsson fr?n samma organisation. Jonas Tunest?l, ny vd för KLS Ugglarps, valdes ocks? in.
Karin Brynell, vd Svenskt Dagligvaruhandel är adjungerad till styrelsen med Hans Bax, affärsomr?deschef Kött p? Axfood som suppleant.
Branschorganisationen Svenskt kött är en varumärkesoberoende organisation som utvecklar, förvaltar
och kontrollerar den frivilliga ursprungsmärkningen Svenskt kött. Svenskt kött ägs av Lantbrukarnas Riksförbund, HKScan, KLS Ugglarps, Avelspoolen, Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges Grisföretagare och Svenska F?ravelsförbundet.
Styrelse:
Torbjörn Lithell, HKScan
Jonas Tunest?l, KLS Ugglarps
Hans Agné, Svenska Avelspoolen
Ingemar Olsson, Sveriges Grisföretagare
Jan Forsell, Sveriges Nötköttsproducenter
Magnus Jönsson, Svenska F?ravelsförbundet
Anders Holmestig, LRF
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Hans Bax, Axfood
Svenskt Kött informerar om svenskt gris-, nöt- och lammkött och nyttan med svensk djuruppfödning. Märket “Svenskt kött” betyder att all köttr?vara i produkten är fr?n djur som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige. Märket st?r ocks? för att djuren fötts upp i Sverige enligt svensk djurskyddslag som är världens mest omfattande.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy