Tömningarna av v?ra ?tervinningsstationer i centrala Stockholm p?verkas av Ban Ki Moon:s besök idag

Liksom när Barack Obama besökte oss 2013 f?r nu ett nytt besök p?verkan p? Stockholmarnas ?tervinning av förpackningar och tidningar. Besöket av FN:s generalsekreterare medför att FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) m?ste ändra sina planerade tömningar av beh?llare vid och städningen av sina ?tervinningsstationer.
Ban Ki Moon deltar p? en konferens p? Münchenbryggeriet dit det förväntas komma ca 450 deltagare fr?n 140 länder. Det innebär bland annat att Torkel Knutsongatan, mellan Söder Mälarstrand och Hornsgatan är avspärrad i b?da riktningarna för all trafik under tiden 13 maj kl. 19.00 till den 15 maj ca kl. 07.00. Precis där ?tervinningsstationen st?r.
Allts? vädjar FTI till hush?ll i de centrala delarna av Stockholm och vid ?tervinningsstationen p? Torkel Knutssonsgatan att ha överseende med om det blir skräpigt och fullt i beh?llarna och gärna att man söker upp andra närliggande ?tervinningsstationer. Dessa hittar man via www.ftiab.se.
En ?tervinningsstation är endast till för förpackningar och tidningar fr?n privatpersoner och hush?ll. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ? inte staden ? som ansvarar för alla ?tervinningsstationer. Grovsopor och annat hush?llsavfall lämnas i grovsoprum eller p? kommunens ?tervinningscentral.
För ytterligare information:
Annica Dahlberg, Informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 20, mobil 070-586 44 20
[email protected]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Authors

Related posts

Top