SE

Tillsatser intressantare än fetthalt

Tre av fem svenskar är intresserade av mängden tillsatser när det gäller inneh?llet i den mat som de köper. Det visar en undersökning fr?n Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket publicerade nyligen en marknadsundersökning för deras hälsomärkning Nyckelh?let, som i ?r firar 25 ?rs-jubileum. Mestadels handlade den s? klart om kännedomen om Nyckelh?let och vad det st?r för, men den innehöll ocks? andra intressanta resultat.
När de drygt 1 000 personer som deltog i undersökningen fick svara p? vad de tycker är viktigt när det gäller inneh?llet i maten, hamnade mängden tillsatser näst högst upp p? listan. 62 procent svarade att det var ganska eller mycket viktigt. Endast sockerhalten (64 procent) uppfattades som viktigt av fler. Nyckelh?lets andra huvudsakliga aspekter fullkorn/fiberinneh?ll, fetthalt och salthalt uppfattades bara som viktigt av 49, 45 respektive 29 procent.
De intervjuade fick ocks? svara p? vilka egenskaper som de förknippade med Nyckelh?lsmärkta varor. 44 procent svarade “inga tillsatser”, vilket är uppseendeväckande med tanke p? att alla tillsatser utom 19 sötningsmedel är till?tna i dessa produkter.
Tillsatser används rentav särskilt flitigt i just dessa ? för att ersätta den smak, utseende och konsistens som förloras när man tar bort fett, socker och salt. Drygt en tredjedel förknippade dessutom märket med “ekologiskt”, trots att detta inte är en aspekt av märkningen.
Vidare visade undersökningen att konsumenternas intresse för vad maten inneh?ller är stort. Hälften svarade att de ibland eller ganska ofta läser inneh?llsförteckningar eller produktinformation medan ytterligare en fjärdedel svarade att de alltid eller mycket ofta gör detta.

FAKTA: Nyckelh?let
Livsmedelsverket äger märket och bestämmer reglerna. Syftet är att märka ut nyttig mat.
Olika regler gäller gäller för de 25 livsmedelsgrupper där märkningen f?r användas. Dessa regler rör främst mer fullkorn och kostfiber samt mindre och omättat fett, socker och salt (natrium).
Tillverkarna själva ansvarar för att reglerna följs.
Den ideella föreningen Äkta vara bildades 2006. Föreningen driver konsumentsajten www.äktavara.org med nyheter, livsmedelsguider och bloggar. Sedan 2009 har Äkta vara även en livsmedelsmärkning som en service till de konsumenter som vill undvika tillsatser och industriella ingredienser. Läs mer om märket p? www.ä-märket.se.
Följ v?rt nyhetsflöde p? Facebook

Similar Posts