SE

Tillgängliga bord för rullstolsburna

När man talar om tillgänglighhet för rullstolsburna s?
glömmer man i regel bort det här med att kunna komma intill matbordet p? olika
matställen

Det är allt för ofta man tvingas att g? till andra ställen eller helt avst? fr?n att
f? n?got i sig p? grund av att borden sitter fast eller har en pelare mitt i
vägen som gör att man inte kan komma intill bordskanten

Fast det kanske är medvetet
fr?n innehavarna för attt slippa oss med
permobiler som gäster inte ens
sjukhusens serveringar har tillgängliga serveringar för osss med permobiler

http://mffmr.se/2014/05/28/tillgangliga-bord-for-rullstolsburna/

Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter är en webb baserad medborgarättsrölse som har som m?l att arbeta p? bred front för att funktionshindrade skall f? sina mänskliga rättigheter enl FN konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade tillgodosedda fullt ut enligt dom artiklarna som finns i konventionen och f? leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som den övriga befolkning har rätt till.

Similar Posts