Tidplan för sammanläggning av aktier

Extra bolagsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) (?Cefour?) beslutade den 11 juli 2014 om sammanläggning av aktier innebärande att femtio befintliga aktier sammanläggs till en (ny) aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Cefour har fastställt avstämningsdagen till den 7 oktober 2014.
Sista dagen för handel i Cefours aktier p? AktieTorget före sammanläggningen är den 2 oktober 2014. Första dagen för handel i Cefours aktier efter sammanläggningen är den 3 oktober 2014, vilket innebär att aktiekursen fr?n och med den 3 oktober 2014 kommer att ?terspegla effekten av sammanläggningen.
En sammanläggning med förh?llandet 1:50 innebär att femtio aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,01 kronor, sammanläggs till en aktie med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Cefour att minska fr?n 708 661 403 aktier till 14 173 228 aktier.
Aktieägarna i Cefour kommer automatiskt, den 3 oktober, att erh?lla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet p? avstämningsdagen. För de aktieägare vars innehav av aktier p? avstämningsdagen, efter sammanläggningen, inte motsvarar ett fullt antal nya aktier (dvs. inte jämnt delbart p? femtio), kommer en av bolagets aktieägare att tillhandah?lla aktier s? att samtliga aktieägare erh?ller ett jämnt med 50 delbart innehav.
Tidsplan för sammanläggningen av aktier:

2 oktober 2014 Sista dag för handel före sammanläggning.

3 oktober 2014 Första dag för handel efter sammanläggning. Ny aktiekurs.

7 oktober 2014 Avstämningsdag för sammanläggning.

8 oktober 2014 Det nya antalet aktier är registrerat i Euroclearsystemet.
Arbetet med Cefours affärsplan fortskrider Styrelsens arbete med att ta fram en affärsplan som tar tillvara p? Easy Wine Glass potential fortskrider och i slutet p? oktober kommer planen att vara färdig.
För ytterligare information, kontakta:

Stefan Carlén, t f VD. Ansvarig för verksamheten och finansiella fr?gor, mobil: 070-792 71 01.

Gert Westergren, styrelseledamot. Fr?gor om teckningsoptioner, mobil: 070-555 77 99.

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats p? attraktiva, praktiska och drickfärdiga eng?ngsglas av ?tervinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och r?material för tillverkning av produkterna ? och helt i egen regi ? framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.
www.cefourwine.com

Authors

Related posts

Top