Textilia fortsätter leverera textilservice till Örebro läns landsting

I veckan blev det klart att Textilia är vinnare i Örebro läns landstings upphandling av textilservice. Textilia lämnade ett konkurrenskraftigt anbud, och vann därför upphandlingen.
Vinsten innebär att varslet som lagts p? cirka 50 anställda i produktionen p? Textilias enhet i Örebro är upphävt och risken att Huvudkontoret tvingas flytta är inte längre aktuellt. Rätten att överpröva beslutet har löpt ut och avtal är signerat.
? All personal har jobbat h?rt med detta, och det är s?klart en stor lättnad för alla att vi vann upphandlingen. Vi är oerhört stolta över att ha f?tt fortsatt förtroende fr?n landstinget.
Jag vill ocks? rikta ett särskilt tack till v?r personal i Örebro som genom sitt utmärkta arbete har gjort detta möjligt, säger VD Fredrik Lagerkvist.
Det nuvarande tvättavtalet fr?n 2008 mellan Textilia och Örebro läns landsting kommer att löpa ut 28 februari 2015. Därefter börjar det nya avtalet att gälla.
Bakgrund om Textilia i Örebro
Textilia har sedan 1996 bedrivit sin tvätteriverksamhet i Örebro med landstinget som främsta uppdragsgivare. Textilia tog d? tog över landstingets verksamhet som drevs i egen regi. Samarbetet har varit mycket gott och 2011 vann Textilia Örebro Stads miljöpris. Därtill utnämndes bolaget 2012 till Utmärkt H?llbar Leverantör av Miljöstyrningsr?det.

FR?GOR BESVARAS AV
Fredrik Lagerkvist, VD
tel: 0738-52 18 61
e-mail: [email protected]

Textilia är ett svenskt facility management företag. Vi erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom Hälsa & Sjukv?rd, Hotell & Restaurang samt industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag levererar 100 ton textilier över hela landet och f?r m?nga h?rt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi omsätter cirka 500 mkr per ?r. Vi är drygt 450 anställda och finns p? fem geografiskt väl placerade orter i Sverige.
Bifogade filer

Authors

Related posts

Top