Tag Archives: SPF

Matglädje och aptit i hemtjänsten

Matglädje och aptit i hemtjänsten

Hush?llningssällskapet matkonsulenter kommer under det närmaste ?ret att erbjuda kommunerna i Västra Götaland utbildning för hemtjänstpersonal om bra mat och lustfyllda m?ltider för äldre. Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond har anslagit medel som gör det möjligt att utveckla en utbildningsmetod och utbildningsmaterial som innefattar b?de…
Top