SE

“Systembolaget borde ta ansvar, inte konsumenten”

P? minst 15 orter, runt om i hela Sverige, kommer Systembolaget att f? fr?gor om hur arbetsvillkoren ser ut för de som plockat druvorna till v?rt vin. Aktionen sker den 13 februari inför Alla Hjärtans Dag, med initiativ fr?n Göteborgs Afrikagrupp. I Alings?s, Falun, Göteborg, Halmstad, Kungsbacka, Linköping, Malmö, Nyköping, Pite?, Stenungsund, Stockholm, Södertälje, Ume?, Uppsala och Örebro besöker ett femtiotal personer Systembolaget den 13 februari. Där ställer de fr?gan ?Kan Systembolaget garantera att alla ving?rdsarbetare har en lön de kan leva p???
– Vi fr?gar efter en lön som g?r att leva p?. M?nga lantarbetare vittnar om att lönen inte räcker, inte
till mat för hela m?naden eller högre utbildning för barnen. Vi tycker Systembolaget ska kunna
garantera en levnadsbar lön, säger Katarina Johansson, Göteborgs Afrikagrupp.
En liknande aktion genomfördes p? sju Systembolag i Göteborg i november 2013. D? svarade
Systembolagets presschef Lennart Agén att medvetna konsumenter har stor makt, de kan genom att
efterfr?ga etiska varor p?verka utbudet, n?got som Katarina Johansson ställer sig skeptisk till.
– Systembolaget bollar över ansvaret för bra arbetsvillkor till oss konsumenter. Ett ansvar som inte
borde ligga p? oss. Ett statligt bolag ska kunna garantera ving?rdsarbetarnas rättigheter, det ska
inte hänga p? vad kunder väljer, säger hon.
Att arbeta som ving?rdsarbetare är en utsatt situation p? m?nga platser i världen, inte minst i Argentina, Chile och Sydafrika som st?r för en stor del av det importerade vinet i Sverige. Arbetspassen är l?nga och h?rda, lönen är l?g och att engagera sig i facket kan leda till uppsägning. Systembolaget har sedan 2012 fördjupat sitt CSR-arbete och använder sig av uppförandekoden BSCI. En kod som enligt Swedwatch rapport Vinets väg fr?n druva till glas (december 2013), är allt för svag och inneh?ller stora brister. Bland annat inkluderas inte lokala fackföreningar och organisationer i arbetet med koden. Den ställer heller inga krav p? att lönen som ving?rdsarbetarna f?r ska g? att leva p?.
– Vi vill med aktionen visa att vi är m?nga runt om i hela landet tycker schysta villkor är viktigt. Vi
tycker att Systembolaget och ytterst v?ra politiker ska ta ansvar genom hela produktionskedjan,
avslutar Katarina.
Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna i Sverige är en del av kampanjen Rättvis vinhandel som best?r av organisationer och fackföreningar i Argentina, Chile, Sydafrika och Sverige. Sedan 2009 har kampanjen verkat för dialog mellan Systembolaget och lokala fackföreningar och organisationer.

Kampanjen uppmanar inte till bojkott av produkter fr?n Argentina, Chile eller Sydafrika, utan till dialog.

För mer information kontakta:
Ylva Zetterlund, Afrikagrupperna
076-2484386, [email protected]
Hanna Helander, Latinamerikagrupperna
070-1502627, [email protected]
Katarina Johansson, Afrikagrupperna
070-3210663, [email protected]
Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis världsordning i solidaritet med människor i Afrika som tvingas leva i fattigdom och förtryck.
Läs mer p? www.afrikagrupperna.se
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Sibylla Medwalls   #Sibylla Skarph   #Sibylla Visby   #Urban Lithell