SE

Svenskarna väljer dyrare mat

Konsumtionen av mat och dryck i Sverige har förändrats dramatiskt. De dyrare premiumprodukterna har f?tt ett rejält uppsving, medan försäljningen av l?gprisprodukter ligger stilla. Den totala försäljningen av livsmedel är samtidigt den starkaste p? över tre ?r.
– Konsumenterna tycks i betydligt större utsträckning välja högre matkvalitet framför l?gt pris, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.
Livsmedelsföretagens nya konjunkturenkät bland medlemsföretagen, landets livsmedelsproducenter, visar p? den snabbaste försäljningsökningen av mat och dryck p? över tre ?r. Och det som driver utvecklingen är till stora delar försäljningen av de dyrare premiumprodukterna. 70 procent av företagen ökade sin försäljning inom premiumsortimentet under 2013. Andelen företag som ökade inom bas-och l?gprissortimenten var klart lägre, cirka 25 procent.
L?gpris backar
De nya ?nettotalen? ger en ännu tydligare bild. Nettotal är ett m?tt p? andelen företag som svarat “ökande försäljning” minus andelen företag som svarat ?minskande försäljning?. Premiumsortimentet
noterade där ett nettotal p? 63 procent, bassortimentet 7 procent medan l?gprissortimentet hamnade p? minus 2 procent. För bara ett ?r sedan var förh?llandet mellan premium och l?gpris i stort sett det omvända.
– Förändringen har kommit fort och med besked. För livsmedelsindustrin som helhet är det positivt. Det kan p?skynda en utveckling mot ännu mer av innovation och produktutveckling av högkvalitativa produkter, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.
Hälsa växande trend
Företagens uppfattning om vilka konsumenttrender som är starkast och som p?verkar deras produktion mest just nu ger samma bild som försäljningssiffrorna. Företagen upplever att konsumenternas sug efter hälsosammare livsmedel samt högre kvalitet har ökat p? bekostnad av framförallt l?gprisprodukter.
Hela konjunkturbrevet kan laddas ner nedan ()
Kontakt:
Marie Söderqvist, VD, tel: 070-724 09 71
Carl Eckerdal, chefsekonom, tel: 070-497 11 98

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation best?ende av över 800 livsmedelsproducerande företag i Sverige. Vi verkar för att branschen ska karaktäriseras av högt
anseende och m?ngfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförm?ga.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Anna Spjuth   #Barnens Galleri   #Yasuragi Hasseludden   #Yasuragi Kids