Svenska Bin kampanjar för fler bisamhällen och mer svensk honung i butik

Sveriges biodlare har för första g?ngen satsat p? att ta fram en gemensam plattform för att marknadsföra svensk honung och informera konsumenterna om hur viktig binas pollinering är för v?r livsmedelsförsörjning här i Sverige.
Var tredje tugga vi äter är beroende av pollinering. Frukter som äpplen och plommon, jordgubbar, bl?bär och hallon behöver alla binas pollineringstjänster. När bina besöker blommorna för att samla nektar sprider de pollen och hjälper växterna att bilda frukter och frön. Bönder och odlare som har bin i närheten f?r större skördar samt bättre och saftigare frukter och bär.
? Vi vill berätta att den svenska honungen och bina är nödvändig för odlingen av v?r egen mat här i Sverige, och ge konsumenterna ledning när de st?r framför det stora utbudet i butikshyllan, säger biodlaren Lotta Fabricius Kristiansen som är projektledare för Svenska Bin.

För lite svensk honung i hyllan
Idag kommer bara hälften av honungen som säljs fr?n svenska marker. Undersökningar har visat att b?de butiker och konsumenter är villr?diga över utbudet och m?nga undrar vad som skiljer den svenska fr?n den importerade, som i vissa fall har en lägre prisniv?.
? Alla världens bin utför ett viktigt arbete med att pollinera v?r mat. Men bara svenska bin kan pollinera maten här i landet. I slutändan motiveras ett högre pris med att de svenska bina utför en tjänst för svensk natur och v?ra odlare och bönder. V?rt budskap är ?välj svensk honung, pollinera mera?, berättar Lotta Fabricius Kristiansen.
? Det här är första g?ngen svenska biodlare gör en s? stor gemensam satsning.

Fördubbling av antalet bin behövs
För att täcka det behov av pollinering som behövs enbart för odlingen, behöver Sverige fördubbla antalet bisamhällen.
? De senaste tio ?ren har biförlusterna b?de i Sverige och resten av världen varit högre än tidigare ?r.
Den främsta orsaken till detta är att kvalster, och de virus de sprider, har slagit ut m?nga bisamhällen.
? I ?r ser bina ut att ha klarat övervintringen bra, även om vi inte är säkra ännu. Bättre förutsättningar
för alla pollinerande insekter är en förutsättning för att trygga v?r egen matproduktion. Vi behöver öka
antalet bin och se till att de överlever, säger Lotta Fabricius Kristiansen.
Det ekonomiska värdet av honungsbinas pollineringstjänster i Sverige ligger enligt Jordbruksverket p? mellan 260 och 466 miljoner kronor. Idag finns fler grödor som behöver pollineras medan antalet bin har minskat, vilket skapar brist p? bin och kräver investeringar i nya bisamhällen.
Fr?n och med 12 maj kan alla i hela Sverige vara med och investera i bin och bisamhällen p?
crowdfundingsajten Fundebyme.

Bakom projektet Svenska Bin st?r Svenskt Sigill, Biodlingsföretagarna, Bimäster, Västgötahonung,Svensk Landskapshonung, Sveriges Biodlares riksförbund, Svensk Honungsförädling.

Bifogade filer

Authors
Top