Matlaging

Svarer staten i formiddag

Jordbrukets forhandlingsutvalg (Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Sm?brukarlag) m?ter staten 9. mai kl 11.00 i Landbruks- og matdepartementet. Det vil da bli gitt tilbakemelding fra jordbruket om det blir forhandlinger eller ikke.

Det vil bli gitt en kort orientering til pressen i etterkant av m?tet.
Kontaktperson: Kommunikasjonssjef, Lise Boeck Jakobsen, tlf 975 99 866

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jacobs Utvalgte   #KIWI   #MENY   #SPAR