Drikker

Svak eksportvekst til tross for importforbud

Norge eksporterte sj?mat til en verdi av 4,8 milliarder kroner i august. Det er en ?kning p? 157 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med august m?ned i fjor. Hittil i ?r er det eksportert sj?mat for 42,4 milliarder kroner, som er en ?kning p? 5,9 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Effekten av at Russland, som v?rt st?rste sj?matmarked, innf?rte importforbud for matprodukter fra Norge 7. august er spesielt merkbart for eksporten av ?rret og sild. Vi ser imidlertid ikke de samme utslagene for et globalt produkt som laks. Volumet av eksportert laks ?kte med 11 prosent i august, og til tross for lavere eksportpris ser vi en fortsatt vekst i eksportverdien av norsk laks og for norsk sj?mat totalt, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirekt?r i Norges sj?matr?d.
Svakt opp for laks
Norge eksporterte laks for 3,3 milliarder kroner i august. Det er en ?kning p? 101 millioner kroner, eller 3 prosent, m?lt mot august i fjor. Hittil i ?r er det eksportert laks for 28,4 milliarder kroner, som er en ?kning p? 4,5 milliarder kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i august m?ned 36,04 kroner mot 40,73 kroner i august i fjor. Som for foreg?ende m?ned er Polen og Frankrike de st?rste kj?perne av laks fra Norge.
Det ble eksportert ?rret i august m?ned for 150 millioner kroner. Det er en nedgang p? 60 millioner kroner, eller 28 prosent fra august i fjor. Hittil i ?r er det eksportert ?rret for 1,6 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 133 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. St?rste kj?pere av ?rret fra Norge i august er Hviterussland og Polen.
Ned for sild, opp for makrell
Eksporten av sild falt med 5 millioner kroner, eller 3 prosent i august til en samlet verdi av 147 millioner kroner. Hittil i ?r er det eksportert sild for 1,4 milliarder kroner. Det er en nedgang p? 104 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Ukraina og Polen er de st?rste markedene for sild i august.
Makrelleksporten ?kte i august med 7 millioner kroner, til totalt 49 millioner kroner. Hittil i ?r er eksporten av makrell ?kt med 253 millioner kroner, til totalt 1 milliard kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Tyrkia og Romania er de st?rste markedene for makrell i august.
Vekst for klippfisk, ned for saltfisk
Klippfiskeksporten ?kte med 25 millioner kroner i august, til en samlet verdi p? 298 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 132 millioner kroner p? torsk, 130 millioner p? sei, mens resterende fordeler seg p? lange, brosme og annen hvitfisk. Det st?rste klippfiskmarkedet for torsk i august er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.
Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 7 millioner kroner i august og endte p? totalt 22 millioner kroner. 18 millioner kroner av dette er torsk. Portugal er det st?rste markedet for saltfisk.
Ned for fersk torsk, opp for fryst torsk
Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, falt med 2 millioner kroner i august til en total eksportverdi p? 44 millioner kroner. I august ?kte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 39 millioner kroner til totalt 150 millioner kroner. Av den ferske torsken g?r 99 prosent til EU. Av den fryste fordeler det seg med 49 prosent p? EU og 45 prosent p? Kina.
Russland
Eksporten av norsk sj?mat til Russland falt med 444 millioner kroner, eller 82 prosent, i august m?ned, sammenlignet med august i fjor. Fordeling p? de viktigste artene vises i tabellen under.

AUGUST 2014 MOT AUGUST 2013

ArtVerdi 1000 NOKEndringEndring prosent
Totalt99 876-443 761-82 %
Laks63 382-274 198-81 %
?rret16 524-87 725-84 %
Sild13 625-45 144-77 %
Makrell2 920-16 160-85 %
Hyse1 693-1 296-43 %
Annen fisk1 092222 %
Bl?kveite593-2 492-81 %
Bl?skjell47-61-56 %

Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift.
Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.

Similar Posts