SE

Str?lningsfri mätning av slitande media

Beröringsfria mätare med joniserande str?lning har hittills varit självskrivna för flödesmätning av kraftigt slitande media. Driftsäkerheten är hög, men det finns en str?lningsrisk som medför fördyrande säkerhetskrav. Men mekaniska mätare kan numera ocks? vara ett starkt alternativ, det visar en installation som Fagerberg gjort hos SCA Obbola.

Sommaren 2013 installerade kraftlinerbruket SCA Obbola Kronhe Optimass massflödesmätare av Coriolis-typ för densitets- och flödesmätning av mesa. Det är kalciumkarbonat med hög viskositet och partikelkoncentration, som sliter h?rt p? rörledningar och andra komponenter i systemet.
? Det traditionella är att använda beröringsfria mätare med joniserande str?lning, säger Anders Andersson, produktansvarig för flödesmätare hos Fagerberg. Men med dessa följer ocks? str?lningsrisker och höga säkerhetskrav.
Sensorer med titanrör

Anledningen till att massflödesmätare inte använts tidigare i den här typen av applikation är det stora slitaget p? mätrören eller sensorerna. De mätare som Fagerberg installerat är Krohne Optimass med raka titanrör.
? Det är tack vare titanrören och anpassningen till processledningarna som detta fungerar, menar Anders Andersson. S?vitt jag vet är vi ensamma om att kunna erbjuda detta och de lyckade resultaten öppnar för andra liknande applikationer.
Ett ?rs problemfri drift
De tv? mätarna fr?n Krohne Optimass har varit i g?ng ett ?r nu. Allt fungerar precis som det ska och mätarna lämnar stabila mätresultat.
? Vi är nöjda och framförallt är det skönt att slippa str?lkällorna och alla säkerhetskrav runt dessa, säger Johannes Svanbäck p? SCA Obbola.
Tack vare konstruktionen med ett rakt genomloppsrör, förväntas mesans slitande egenskaper inte heller förkorta mätarnas livstid nämnvärt.
Mesa
M?nga kemikalier som används i ett pappersbruk ?tervinns genom diverse processer. En av dessa är kausticering, där natriumkarbonat omvandlas till ny r?vara som sedan kan ?terföras till processen. Samtidigt bildas även kalciumkarbonat ? mesa ? som omvandlas till ?teranvändningsbar kalciumhydroxid genom omförbränning i en mesaugn och “släckning” i vatten. För att optimera förbränning och filtrering behöver mesans koncentration/densitet styras. Detta görs genom inspädning där inspädningsflödet styrs av en densitetsmätare.
Produktfakta Krohne Optimass
Krohne Optimass är en serie massflödesmätare av Coriolis-typ, som finns i flera utföranden och material. Beroende p? applikation och behov kan man välja sensor med ett eller tv? raka eller böjda rör i st?l, titan, tantal med mera. Krohne Optimass visas i Fagerbergs monter p? Processteknik/Scanautomatic, monter nr C04:02.
Bildtext
Johannes Svanbäck, SCA Obbola, är framförallt mycket nöjd med att slippa str?lkällorna och alla säkerhetskrav runt dessa.

Richard Denlin
Affärsomr?deschef Processmätteknik
031 69 37 46, 0705 28 70 30
[email protected]
Anders Andersson
Produktansvarig Instrument

031 69 37 34, 0707 60 32 90
[email protected]
Fagerberg har försett svensk industri med senaste teknik för avancerad kontroll, styrning och mätning av flöden sedan 1897. Idag erbjuder vi Nordens största samlade sortiment av ventiler och instrument samt manöverdon, tryckavsäkring och explosionsskydd till kärnkrafts-, kemi-, petrokemi- och läkemedelsindustrin. Huvudkontor och lager finns i Göteborg. Fagerberg omsätter ca 200 mkr har ca 60 anställda och ing?r i Indutrade-koncernen. www.fagerberg.se

Bifogade filer
PDF-dokument Word-dokument 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bertil Gabrielsson   #Djuransvarig Lantm   #Hans Holmstedt   #Peter Lagerberg