St?rvold inn i NG ASA-styret

P? generalforsamlingen i NorgesGruppen ASA i dag er Guri St?rvold (36) enstemmig valgt inn i styret.
Guri St?rvold har bakgrunn som r?dgiver for partilederen i Senterpartiet og har jobbet som statssekret?r i Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. St?rvold startet i 2012 som r?dgiver i Zynk Communication & Leadership AS, dette er hennes n?v?rede jobb.
St?rvold etterf?lger Alvhild Hedstein som er tr?dt ut grunnet skifte av jobb.
De ?vrige i styret er gjenvalgt.
(Foto: John Petter Reinertsen)

Authors
Top