Stor ketchupsatsning invigdes i F?gelmara

Med landshövdingen närvarande invigdes idag en betydande satsning för Felix ketchup i Orkla Foods Sveriges anläggning i F?gelmara i Blekinge. Det handlar om en produktionslinje med egen flasktillverkning, en investering som inte bara välkomnas av kommunen och medarbetarna i F?gelmara, utan ocks? sänker koldioxidutsläppen fr?n flasktransporter med 90 %.
P? tisdagen samlades medarbetare, kommunrepresentanter, press och andra inbjudna för att bevittna invigningen av den nya ketchuplinjen. Landshövdingen i Blekinge, Berit Andnor Bylund, liksom Orkla Foods Sveriges VD Patrik Andersson höll tal och platschef Bill Wigren visade upp den nya linjen.
? Med v?r egen flaskbl?sare minskar transporterna avsevärt. Nu bl?ser vi upp flaskorna direkt p? linjen och tomflaskor behöver med andra ord inte fraktas hit. Det innebär att vi sänker koldioxidutsläppen med 90% jämfört med tidigare. Dessutom tillverkas korkarna i Sverige vilket gör transporterna av dessa korta, säger Bill Wigren.
Orkla Foods Sveriges VD, Patrik Andersson, är ocks? nöjd med dagen och ser med tillförsikt p? den vidare utvecklingen:
? Det här är en av v?ra största och viktigaste satsningar inom ketchup n?gonsin och en investering som visar p? v?r fram?tanda och tillit till verksamheten här. Projektet har krävt mycket av v?ra medarbetare och de har visat ett fantastiskt engagemang under hela vägen. Det b?dar gott inför framtiden, b?de inom bolaget i stort och för F?gelmara, säger Patrik Andersson.
F?gelmara
?Sveriges ketchupcentrum?
P? Orkla Foods Sveriges anläggning i lilla F?gelmara, en ort med drygt 370 inv?nare, arbetar 76 anställda med att ?rligen tillaga närmare 25 miljoner flaskor Felix ketchup. I Sverige säljs otroliga en ketchupflaska var tredje sekund. Men i F?gelmara producerar man ocks? betydande volymer för systerbolagen i Finland och Danmark.

Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. V?ra varumärken är Abba, Abba Middagsklart, Kalles, Felix, BOB, Frödinge, Ekströms, Risifrutti, Grandiosa, Önos, Mrs Cheng’s, Kung Gustaf, Fun Light, Grebbestads, JOKK, Den Gamle Fabrik, Ejderns, Svennes, H?llö, Lucullus, Limfjord, Liva Energi och Paulúns.
Bifogade filer

Authors

Related posts

Top