Sterke halv?rstall for Reitangruppen

Reitangruppen kan vise til sv?rt sterke tall for f?rste halv?r av 2013. Selskapet har nedbetalt en halv milliard p? gjelden, og f?rste halv?r var omsetningen p? rekordh?ye 36,7 milliarder kroner.
– Jeg er meget godt forn?yd med halv?rstallene. Vi har en god vekst og fortsetter ? ta markedsandeler, samtidig som vi nedbetaler betydelig p? gjelden. Bare i f?rste halv?r har vi redusert v?r gjeld med 500 millioner kroner, sier finansdirekt?r i Reitangruppen Kristin Genton.

Presterer godt i alle forretningsomr?der
Totalomsetningen inkludert franchisetakeromsetningen f?rste halv?r 2013 viser 36 756 millioner kroner (34 645), driftsinntektene 27 225 millioner (25 248), EBITDA 1 902 millioner (1 763), driftsresultatet 1 386 millioner (1 292) og resultatet f?r skatt 1 193 millioner (1 034). Dette betyr at Reitangruppen N?rmer seg 74 milliarder i ?rsomsetning, og rekordh?ye resultater.
– Jeg tror mye av n?kkelen til suksessen ligger i ? ha en effektiv struktur som legger til rette for at dyktige folk skal kunne ta ansvar, jobbe selvstendig og gjennomf?re. Vi har utrolig mange flinke kj?pmenn og medarbeidere, og resultatene for f?rste halv?r viser at det presteres godt i alle forretningsomr?der, sier Kristin Genton.

Reitangruppen – n?kkeltall 1. halv?r 2013
(Bel?p i NOK mill.)
Reitangruppen 1. halv?r 2013 1. halv?r 2012
Totalomsetning 36 756 34 645
EBITDA 1 902 1 763
Driftsresultat 1 386 1 292
REMA 1000 1. halv?r 2013 1. halv?r 2012
Totalomsetning 25 631 23 400
EBITDA 1 031 1 029
Driftsresultat 797 838
Reitan Convenience 1. halv?r 2013 1. halv?r 2012
Totalomsetning 6 911 6 205
EBITDA 351 317
Driftsresultat 157 126
Uno-X Gruppen 1. halv?r 2013 1. halv?r 2012
Totalomsetning 5 399 5 641
EBITDA f?r FIFO 221 210
Driftsresultat f?r FIFO 157 148
Reitan Eiendom 1. halv?r 2013 1. halv?r 2012
Driftsinntekter 186 157
EBITDA 179 122
Driftsresultat 170 112

For ytterligere informasjon:
Finansdirekt?r Reitangruppen, Kristin Genton, [email protected], tlf. 918 18 702.

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood og 3,5 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/K?benhavn.
Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 72 milliarder kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Authors

Related posts

Top