Sterk vekst i salget av ?kologiske varer hos Coop

I f?rste kvartal i ?r har Coops salg av ?kologiske varer ?kt med 26 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.
– Dette er en meget gledelig utvikling og viser at kundene verdsetter at vi de siste ?rene har ?kt v?r satsing p? ?kologiske varer. Med s? sterke signaler fra kundene blir det spennende ? se om myndighetene gjennom det kommende jordbruksoppgj?ret, vil bidra med ? legge bedre til rette for utvikling av ?kologisk produksjon, sier milj?sjef Knut Lutn?s i Coop Norge.
Melkesuksess
Coop Änglamark ?kologisk ekstra lett melk er et av de ?kologiske produktene som har blitt en stor salgssuksess. Nylig lanserte Coop ogs? Coop Änglamark ?kologisk lett melk.

? Vi regner med at dette vil bidra til ytterligere ?kovekst i den viktige meierikategorien, sier Lutn?s.
Den sterke veksten i salget av ?kologiske varer gir seg utslag i at ?koandelen vokser i flere varekategorier. Omsetningsandelen for ?kologisk barnemat har for eksempel ?kt fra 25,5 prosent i f?rste kvartal 2013 til 29,5 prosent i f?rste kvartal 2014. I samme periode har omsetningsandelen for ?kologiske egg ?kt fra 3,7 prosent til 5,3 prosent, ?kologiske gr?nnsaker/poteter har ?kt fra 3,9 prosent til 4,8 prosent og ?kologiske melkeprodukter har ?kt fra 2,8 prosent til 3,6 prosent.
De varekategoriene som totalt sett st?r for det st?rste ?kologiske salget i Coop, er gr?nnsaker/poteter, melkeprodukter, barnemat, fersk frukt og b?r, mel og gryn og egg. Salget av ?kologiske varer i disse kategoriene har ?kt med mellom 13 og 48 prosent fra f?rste kvartal i 2013 til f?rste kvartal i ?r.
Ekstra stor ?koandel i Coop Extra
I Coop Extra er andelene ?kologiske varer enda st?rre enn i Coop som helhet. I Coop Extra er blant annet ?koandelen for barnemat 31,1 prosent i f?rste kvartal 2014, og har ?kt fra 26,9 prosent i f?rste kvartal i 2013. Andelen ?kologiske egg er n? 5,8 prosent, mot 4,3 prosent i f?rste kvartal i fjor, ?kologisk fersk frukt og gr?nt utgj?r i f?rste kvartal 2014 3,2 prosent (2,9 prosent i fjor), ?kologiske gr?nnsaker/poteter 4,9 prosent (3,9 prosent i fjor), ?kologisk mel og gryn 18,2 prosent (16,9 prosent i fjor) og ?kologiske melkeprodukter har i Coop Extra en andel p? hele 6,6 prosent (4,2 prosent i fjor).
– Det er kjempeflott at lavpriskjeden Coop Extra som vokser mest av alle dagligvarekjeder i Norge, gj?r det s? bra innen ?kologi. Vi kan herved sl? fast at lave priser og milj?hensyn kan g? h?nd i h?nd, sier Lutn?s.
Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag mer enn 800 dagligvarebutikker innenfor fem kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega og Coop Marked. Coop har ogs? 30 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 107 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,39 millioner medlemmer.

Authors

Related posts

Top