Staur Private Equity kj?per REMA Industriers andeler i Staur Foods

Staur Private Equity har i dag kj?pt REMA Industriers andeler i pizzaprodusenten Staur Foods. Samtidig kj?per Staur Eiendom REMA Industriers andel i Tolga N?ringspark; bygget og eiendommen til pizzaprodusenten. Staur Holding blir dermed eneeier av anlegget i Tolga.
Staur Private Equity og REMA 1000 har eiet 50 prosent hver av Staur Foods, og Staur Eiendom og REMA 1000 har eiet 50 prosent hver av Tolga N?ringspark.
– REMA Industrier skal kun ha eierskap bakover i verdikjeden der vi kan fremme konkurransen, sikre tilgangen p? r?varer eller drive frem unik innovasjon. Etter n?ye vurderinger ?nsket vi ikke ? satse videre p? egen industri i forhold til den type produkter Staur Foods tilbyr, og det er derfor vi selger oss ut av selskapet, sier administrerende direkt?r for REMA Industrier, Martin Klafstad.
Staur Foods er produsent av fersk pizza, calzone og kildevann. Selskapet omsatte i 2012 for 48 millioner kroner, og hadde et resultat p? -2,1 millioner kroner.
– Staur Foods AS er et spennende selskap, med gode produkter og en dyktig medarbeiderstab. Ved at vi blir eneeiere, kan Staur Foods selge fritt til andre kjeder, og derved ?ke volumene. Vi vil fortsette ? s?ke distribusjon hos flere kjeder i tillegg til REMA 1000 for ? sikre tilfredsstillende omsetning, sier p?troppende styreleder Stig Aune i Staur Foods AS.

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood og 6,1 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/K?benhavn.

Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 71 milliarder kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Authors

Related posts

Top