Matlaging

Sparer 100 000 i ?ret med ny belysning

REMA 1000 Ladetorget sparer b?de penger og milj?, og installerer n? LED-lys som vil spare kj?pmannen for 100 000 kroner i ?ret p? str?mregningen.
REMA 1000 re?pner i dag sin butikk p? Ladetorget i Trondheim. Butikken har installert LED-belysning (light emitting diode) som reduserer str?mforbruket med 60 %. All belysning i butikken er skiftet ut med det milj?effektive alternativet. Ogs? butikkens kj?l- og frysedisker, samt kj?lerom er skiftet ut med LED. Huseier TPC Eiendom, har v?rt offensive og positive til at dette kunne gjennomf?res.
– Dette er en gledens dag. Vi sparer penger og vi sparer milj?et. Dette er en flott vinn-vinn-situasjon for oss, sier Kj?pmann Torstein Kristiansen.
REMA 1000 har allerede gjennomf?rt et prosjekt i Mo i Rana, der LED-lysr?r erstatter tradisjonelle lysr?r, og her f?lges resultater opp fortl?pende.
– LED er fremtidens teknologi, og vi mener det n? er s?pass stabilt og effektivt at vi er villige til ? teste dette i full skala, sier driftsdirekt?r Arve Husby, REMA Franchise Norge AS.
– Vi ?nsker ? utvide v?rt samarbeid med Enova p? dette omr?det slik at det kan bane vei for ytterligere prosjekter. REMA 1000 har en progressiv holdning n?r det kommer til milj?, og det er derfor flott n?r vi ser at nye l?sninger som dette er gjennomf?rbare, sier Husby.
LED lys-systemet er utviklet av Ansorg og har et beregnet forbruk p? ca. 8,5 watt pr kvadratmeter mot ca. 20 watt pr kvadratmeter p? tradisjonelle l?sninger. Dette f?rer til 60 % lavere str?mutgifter p? belysning.
– REMA 1000 ?nsker ? investere i tiltak som kan redusere butikkens kostnader og som samtidig har en positiv effekt p? milj?et. Dette ?pner for mange fremtidige muligheter, sier Havva Kara, sjef for milj? og ansvarlige innkj?p.
Kontaktperson: Arve Husby tlf. 908 66 676
Ansorg/Focus Lightning:
? Focus Lighting AS Utvikler og leverer komplette energi?konomiske lysl?sninger til butikk. I mer enn ti ?r har Focus v?rt partner med Ansorg GmBh, en av europas ledende belysningsprodusenter.
? Ansorg/Focus leverer LED belysning til blant andre: Edeka, Marks & Spencer Simply food, Rewe, Carrefour, Toom og REMA 1000.
? I 2013 vant Focus Lighting AS i samarbeid med kunde pris for ?rets mest energi?konomiske butikkl?sning. Prisen ble utdelt av Oslo kommune.
Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der:
REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/K?benhavn.
Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2013 (inkl. franchiseomsetning) for 77 milliarder kroner, sysselsetter 35.000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy