S?ndags?pne butikker gir dyrere matvarer

Hvis det blir ?pnet for s?ndags?pne butikker i Norge vil prisen p? dagligvarer ?ke med mellom 1 og 1,4 prosent. Dette viser beregninger som Norsk Institutt for landbruks?konomisk forskning (NILF) har gjort p? oppdrag for NorgesGruppen og Coop Norge.

NILFS beregninger viser at dagligvarehandelen vil f? en netto merkostnad p? mellom 1,7 og 2,5 milliarder kroner hvis det gis generell tillatelse til ? holde s?ndags?pent.
– Marginene er sm? i dagligvarehandelen, og i tillegg har sektoren hatt en meget sterk arbeidskraftproduktivitetsvekst og effektivisering de senere ?r. Det er derfor liten grunn til ? tro at merkostnaden ved ? holde ?pent p? s?ndag, kan absorberes i handelen. Det er dermed sannsynlig at mye av merkostnaden vil m?tte bli veltet over p? forbrukerne, sier forsker Ivar Pettersen i NILF.
Dagligvarehandelen utgj?r ca. 40 prosent av norsk detaljhandel. Det er sannsynlig at ?pning for s?ndags?pent vil f? de samme konsekvensene for andre deler av handelen.
Konsekvensene m? utredes
NorgesGruppen og Coop Norge ser alvorlig p? beregningene som viser at maten kan bli dyrere dersom det ?pnes for s?ndags?pne butikker.
– Vi ber Regjeringen foreta en grundig konsekvensanalyse f?r det eventuelt legges frem forslag for Stortinget om s?ndags?pne butikker. Hva som skjer med prisen p? matvarer m? v?re en viktig del av en slik utredning, sier kommunikasjonsdirekt?r Kristin Paus i Coop Norge og konserndirekt?r Per Roskifte i NorgesGruppen.

Kontaktpersoner
Kristin Paus, Coop Norge: 91602752
Per Roskifte, NorgesGruppen: 41516500
http://www.norgesgruppen.no/VI GIR DEG EN BEDRE HVERDAG

Authors

Related posts

Top