SE

Snabbmetoder kan minska dödligheten av Listeria

Det p?g?r ett utbrott av den allvarliga livsmedelsbakterien listeria i b?de Sverige och Danmark. Sju svenskar har avlidit. Antalet anmälda listeriafall har rekordökat under 2014, uppger Folkhälsomyndigheten. Billiga snabbmetoder för att säkerställa att det är fritt fr?n Listeriabakterier finns redan idag.
“M?nga liv skulle kunna sparas om fler företag började använda snabbmetoder rutinmässigt men de flesta skickar bara enstaka prover till externa labb. Egentligen är det inte konstigt att människor insjuknar av listeria eftersom flera livsmedelsindustrier inte vill investera i egenkontroll och arbeta proaktivt utan bara vidtar ?tgärder när ett utbrott redan har skett, d? är det försent, säger Jan-Erik Carlsson VD p? FOOD DIAGNOSTICS i Göteborg med sitt kontor p? SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB ”
Det finns snabbmetoder b?de för omgivningsprover (används för att kontrollera processutrustning) och produktprover.
SwabSURE? ListeriaP är en snabbmetod för detektion av patogena Listeria monocytogenes och Listeria ivanovii, Testmetoden är designad för kontroll av produktionsytor. Analysresultater f?s redan efter 24 timmar om ytan är kontaminerad av Listeria. InSite?Listeria är en annan snabbmetod för detektion av Listeria spp. Om produkter ska kontrolleras s? kan företagets realtids-PCR med fördel användas.

Nyhetsbrev Listeria Resultat p? 24 h med Listeria test http://www.food-diagnostics.se/

FOOD DIAGNOSTICS AB erbjuder den senaste tekniken inom snabba, enkla och kostnadsbesparande analysmetoder för livsmedel och hygien. Med v?ra produkter och tjänster hjälper vi till med kundanpassade lösningar inom mikrobiologi, kemi och hygienkontroll.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Action Fairs   #Carl Jan Granqvist   #Kontakt Ingalill Thorsell