SE

Smaka p? Sk?ne genomför logistikstudie för att sprida goda exempel fr?n Sk?ne

Bristen p? fungerande logistik pekas ofta ut som ett stor utmaning när det handlar om att f? in närproducerade varor i butik. Smaka p? Sk?ne genomför nu en intervjustudie för att ta reda p? hur sk?nska handlare, producenter och grossister tagit sig an utmaningen och kommit runt problemen.

? Det finns en generell uppfattning inom livsmedelsbranschen om att det är logistiken som sätter käppar i hjulen för att f? ut närproducerad mat i butik, säger Anna Eklund, projektledare för butikskonceptet ?Smaka p? Sk?ne ? Närproducerat & noga utvalt?.
Syftet med Smaka p? Sk?nes butikskoncept är att handlare tillsammans ska göra det enklare för människor att hitta sk?nska matvaror av hög kvalitet ute i butikerna och hjälpa de lokala, sm?skaliga producenterna att n? ut bredare med sina produkter. När butikskonceptet lanserades för tre ?r sedan pekade handlarna ut logistiken som ett av de främsta utmaningarna för att utbudet av närproducerad mat i butik ska öka. Transporten sades bli för dyr och leveranstätheten för osäker.
? Men i praktiken verkar logistiken fungera för m?nga av handlarna i v?rt nätverk ? för vi hittar lokal mat i handeln. Det räcker dock inte för oss att veta att det löser sig, utan vi vill veta varför det löser sig och sprida de goda exemplen vidare, säger Anna Eklund.
Smaka p? Sk?ne har därför inlett en intervjustudie för att se hur logistiken kring lokal mat fungerar i Sk?ne. Intervjustudien genomförs av Livsmedelsakademins innovationstrainee Therese Östberg, som senare i höst kommer att presentera resultatet av undersökningen.
? Jag h?ller just nu p? att intervjua sk?nska handlare, producenter och grossister om för- och nackdelar med deras arbetssätt. Studien kommer att resultera i en sammanfattande analys med fokus p? handlarnas metoder och framtida behov s? att vi kan ligga i framkant när nästa utmaning dyker upp, säger Therese Östberg.
Läs mer om Smaka p? Sk?nes butikskoncept p? Smaka p? Sk?nes hemsida ?
För mer information kontakta:
Anna Eklund, projektledare för butikskonceptet ?Smaka p? Sk?ne ? Närproducerat & noga utvalt? ,
0709-56 84 75, [email protected]
Jannie Vestergaard, verksamhetsledare, Smaka p? Sk?ne, 0727-34 85 44, [email protected]
Smaka p? Sk?ne är en satsning p? att göra Sk?ne till en kulinarisk frontregion genom utveckling av sm?skalig matproduktion och kulinarisk turism. Smaka p? Sk?ne är en del av Livsmedelsakademin. Läs mer p? www.smakapaskane.se.

Livsmedelsakademin är det självklara navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster. Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, m?ltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen. V?r verksamhet är organiserad i det övergripande omr?det Samverkan & Framtid och de fem verksamhetsomr?dena Innovation & Entreprenörskap, Jobb & Karriär, M?ltidsglädje, Smaka p? Sk?ne och Livsmedelsförpackningar. Livsmedelsakademin skapar framtidens livsmedels- och m?ltidsnäring. Läs mer p? www.livsmedelsakademin.se.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Dumle Sveriges   #Finland   #Med Dumle Dark   #Veronica Clausson