SLU-forskare belönas av Skytteanska Samfundet.

Matthias Peichl vid institutionen för skogens ekologi och skötsel i Ume? belönas av Kungliga Skytteanska Samfundet. Prissumman är 30 000 kronor.
Kungl. Skytteanska Samfundet utdelar vid sin ?rshögtid den 16 maj ett pris p? 30 000 kronor till en yngre lovande forskare vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet i Ume?. Priset g?r till Matthias Peichl, institutionen för skogens ekologi och skötsel.
Styrelsens motivering är följande: Peichl bedriver forskning p? utbytet av växthusgaser mellan ekosystem och atmosfären, n?got som har mycket stor betydelse för bedömningen av framtida klimatutveckling. Han har presenterat m?nga vetenskapligt intressanta resultat av sin forskning i vetenskapliga tidskrifter och p? internationella konferenser. Han är engagerad i europeiska forskningsprojekt där lokala mätningar av myrarnas roll för utbyte av växthusgaser utgör viktiga forskningsfundament.
I Krycklans avrinningsomr?de i Västerbotten studerar han ocks? kopplingen mellan omsättning av vatten och växthusgaser samt effekter av kvävegödsling p? utbytet av växthusgaser.
Kontakt
Matthias Peichl +46 (0)90 786 8463 [email protected]

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Authors

Related posts

Top