Matlaging

Skoleprosjekt i Vietnam i samarbeid med scampi-leverand?r

NorgesGruppen har i samarbeid med sin leverand?r p? scampi, Butlers Choice, som leverer til EMV merket Fiskemannnen, valgt ? finansiere skolegang til barn av fabrikkarbeidere i Vietnam.

I mai 2013 var fagsjef for etikskhandel i NorgesGruppen, Line Wesley-Holand og fagsjef CSR og prosesstyring i Unil, Bjart Thorkil Pedersen i Vietnam for ? bes?ke fabrikker og for ? ta en dialog om etiske retningslinjer og sosialt ansvar. En av tingene som gjorde sterkest inntrykk p? turen var barna som bodde i boligkomplekset tilknyttet fabrikken. Dette var barn som hadde foreldre som jobbet p? fabrikken. ?Vi snakket med fabrikksledelsen om barna, men de hadde ikke full oversikt over hvor mange som bodde der og hvor mange av dem som gikk p? skole. Det var noe vi bestemte oss for ? ta opp med leverand?ren av scampi, Butlers Choice i Danmark? forteller Wesley-Holand.
-I etterkant av revisjonen, har vi hatt m?te med daglig leder i Butlers Choice for ? snakke om avviket vi fant, om manglende oversikt over barna som bor i tilknytning til fabrikkene, for ? se om det var noe vi sammen kunne gj?re for barna til fabrikksarbeiderne, fortsetter Wesley-Holand.
Disse samtalene har n? resultert i at NorgesGruppen st?tter renovering av drikkevann og sanit?r fasiliteter p? den lokale skolen i samarbeid med Choice foundation. I alt er det 40 barn i skolealder som bor tilknyttet fabrikken og NorgesGruppen vil n? betale 50 % av skolepengene deres. Skolen er kommunal og det er betaling for b?ker og uniform. ?Betalingsmodellen har vi kommet frem til i samarbeid med Butlers Choice, da det er viktig for oss at det finnes en deling med foreldrene slik at de forplikter seg til ? f?lge opp barnas skolegang? forteller Pedersen. I tillegg til renovering av skolebygg og finansiering av skolepenger, vil det etableres en enkel barnehage for de barna som er under skolealder.
NorgesGruppen har valgt Butlers Choice som leverand?r p? EMV merket Fiskemannen i samr?d med Norges Naturvernforbund. Sammen har vi vurdert alternative verdikjeder og leverand?rer av scampi som kan tilfredsstille kravene i konsernets fiskepolicy.
For mer informasjon om Butlers Choice se: http://butlers-choice.com/

http://www.norgesgruppen.no/VI GIR DEG EN BEDRE HVERDAG

Similar Posts