Skellefte? Kraft visualiserar framtiden med CAPEE Dashboard

Skellefte? Kraft har köpt en tilläggsmodul till sin sedan tidigare implementerade CAPEE Dashboard. Med modulen kommer man att kunna se prognoser och visualisera framtidsdata fr?n till exempel Nord Pool. I praktiken innebär det att man kan planera och optimera produktionen löpande utifr?n aktuella och kommande spotpriser. N?got som ska öka insikten och känslan för verksamheten internt.
? CAPEE Dashboard och den nya tilläggsmodulen gör att vi kan öka insikten och känslan för verksamheten internt. S?väl administrativ personal som driftpersonal f?r en klar bild över hur delar av kärnverksamheten snurrar p? live, säger Ulf Hedqvist som är Produktionschef p? Skellefte? Kraft.
? Vi delar Skellefte? Krafts synsätt om att transparens genom lättillgänglig information stärker engagemanget och först?elsen för verksamheten hos alla medarbetare. Det blir spännande att följa deras nästa steg p? den vägen, säger Peter Nilsson, VD Capee Group.

För mer information kontakta:
Peter Nilsson, VD p? Capee Group AB
Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email [email protected]

Capee Group AB är industrins experter p? insamling och visualisering av data i realtid. Med spetsprodukter f?r ledning och operativ personal överblick och styrning av produktion och supply chain.

Bifogade filer

Authors
Top