Drikker

Sj?matvekst ogs? etter tredje kvartal

Norge eksporterte sj?mat til en verdi av 6 milliarder kroner i september. Det er en ?kning p? 792 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med september m?ned i fjor. Hittil i ?r er det eksportert sj?mat for 48,5 milliarder kroner, som er en ?kning p? 6,7 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

? Norsk sj?mateksport vokser videre n?r vi n? passerer ?rets tre f?rste kvartaler. Veksten fortsetter p? tross av importstoppen til Russland, men det er fortsatt tidlig ? konkludere p? effekten av at v?rt st?rste marked har falt bort, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirekt?r i Norges sj?matr?d.

? Likevel ser vi at den globale ettersp?rselsveksten og norske selskaper og deres kunders evne til rask omstilling bidrar til ? dempe utfordringene, sier Chramer.
Vekst for laks
Norge eksporterte laks for 3,5 milliarder kroner i september. Det er en ?kning p? 232 millioner kroner, eller 7 prosent, m?lt mot september i fjor. Hittil i ?r er det eksportert laks for 31,9 milliarder kroner, som er en ?kning p? 4,7 milliarder kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.
Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i september m?ned 34,85 kroner mot 33,48 kroner i september i fjor.
Ned for sild, opp for makrell
Eksporten av sild falt med 33 millioner kroner, eller 17 prosent i september til en samlet verdi av 161 millioner kroner. Hittil i ?r er det eksportert sild for 1,8 milliarder kroner. Det er en nedgang p? 139 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.
Makrelleksporten ?kte i september med 393 millioner kroner, til totalt 730 millioner kroner. Det er en ?kning p? 117 prosent m?lt mot september i fjor. Hittil i ?r er eksporten av makrell ?kt med 651 millioner kroner, til totalt 1,7 milliard kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.
Vekst for klippfisk, ned for saltfisk
Klippfiskeksporten ?kte med 49 millioner kroner i september, til en samlet verdi av 455 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 251 millioner kroner p? torsk, 154 millioner p? sei, mens resterende fordeler seg p? lange, brosme og annen hvitfisk. Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 9 millioner kroner i september og endte p? totalt 31 millioner kroner. 28 millioner kroner av dette er torsk.
Opp for fersk- og fryst torsk
Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, ?kte med 2 millioner kroner i september til en total eksportverdi p? 44 millioner kroner. I september ?kte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 78 millioner kroner til totalt 187 millioner kroner.
Vekst for ?rret
Det ble eksportert ?rret i september m?ned for 207 millioner kroner. Det er en ?kning p? 8 millioner kroner, eller 4 prosent fra september i fjor. Hittil i ?r er det eksportert ?rret for 1,8 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 139 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift.
Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy