Gastronomi

Se opp for rundballer n?r deg!

Rundballer med Matvalg er rullet ut over hele Norge. B?ndene vil vise at ?rets valg handler om hvordan norsk landbruk skal se ut i framtida. Temperaturen i debatten rundt de store forskjellene mellom partiene i synet p? norsk matproduksjon, stiger.

– I innspurten av valgkampen opplever vi n? ?kt temperatur og stigende engasjement rundt alternativene i norsk landbrukspolitikk. Politikere trekker seg fra debatt om landbrukspolitikk. Vi vil vise alle som skal stemme at mye st?r p? spill i dette valget, sier Nils T. Bj?rke, leder i Norges Bondelag.
– Med rundballer langs veiene vil vi gi landbruket oppmerksomhet. Vi oppfordrer alle om ? gj?re seg kjent med hva partiene mener om norsk landbruk, og bruke den informasjonen n?r de stemmer mandag 9. september.
Rundballene er spredt fra Sogn og Fjordane i vest til Hedmark i ?st, fra Rogaland i s?r til Tr?ndelag og Nord-Norge. Se mer p? www.bondevenn.no/matvalg
Kontaktpersoner:

Leder i Norges Bondelag, Nils T Bj?rke:901 50 624

Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen: 975 99 866

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Vedlagte filer
Word-dokument

Similar Posts