SE

SCAs Hygiene Matters 2014 konsumentundersökning; Fortsatt globalt behov av ökad tillg?ng till hygienprodukter och kunskap om hygien

Hygiene Matters 2014 är den fjärde internationella undersökningen utförd av det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget SCA. Syftet är att öka medvetenheten bland beslutsfattare, experter och allmänhet globalt, om kopplingen mellan hygien, hälsa och välbefinnande. SCA har ocks? som m?l att bidra till en mer kunskapsbaserad offentlig dialog som stärker möjligheterna till förbättrad hygien för kvinnor, män och barn över hela världen. I Hygiene Matters 2014 har temat varit ?Kvinnor och hygien?.
SCA har som m?l att göra skillnad i människors vardag genom att tillhandah?lla h?llbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter under ett flertal starka varumärken som TENA, Tork, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Resultaten fr?n 2014 ?rs Hygiene Matters undersökning stärker SCAs m?lsättning att arbeta ännu h?rdare för att uppfylla kvinnors behov och önskem?l vad gäller personlig hygien och intimhygien för sig själva och sina familjer. Konsumentundersökningen Hygiene Matters 2014 visar tydligt att det fortfarande finns behov som inte har uppfyllts bland kvinnor världen över i fr?ga om hygienprodukter och lösningar, och behovet är ocks? stort vad gäller att öka kunskaperna om personlig hygien p? ett sätt som skulle kunna vara till hjälp för att bekämpa r?dande tabun.
? De senaste undersökningsresultaten visar att SCAs arbete är relevant, och att det fortfarande finns mycket att göra när det gäller b?de kvinnors tillg?ng till hygienprodukter och lösningar, förklaring av den nära kopplingen mellan hygien och hälsa. Ungefär 80 procent av SCAs kunder är kvinnor. Ur ett globalt perspektiv har en majoritet av världens kvinnor och flickor fortfarande inte tillg?ng till personliga hygienprodukter, som till exempel menstruationsskydd, säger Joséphine Edwall-Björklund , chef för koncernstab Kommunication, SCA.
? Dessutom är det vanligt bland b?de kvinnor och män att de inte har tillg?ng till inkontinensskydd. Det här hindrar inte bara kvinnor fr?n att delta fullt ut i samhället, socialt, utbildningsmässigt och professionellt, utan det kan ocks? p?verka kvinnors hälsa negativt p? sätt som egentligen är ganska enkelt att förebygga. Det finns en tydlig koppling mellan d?liga hygienstandarder p? offentliga toaletter exempelvis p? arbetsplatser, skolor, sjukhus, restauranger och flygplatser, och förhindrandet av spridningen av bakterier och sjukdomar, vilket leder till höga kostnader för privatpersoner, arbetsgivare och samhället som helhet. Som ett ledande globalt hygienbolag kan SCA spela en viktig roll i det här sammanhanget, b?de utifr?n ett hygien- och ett hälsoutbildningsperspektiv, förklarar Joséphine Edwall-Björklund .
? Kvinnors möjligheter att forma sina liv och delta fullt ut i samhället är m?nga g?nger beroende av tillg?ng till, och information om, god hygien. Det är n?got som uttrycks tydligt i SCAs h?llbarhetsambitioner, och det är ocks? en viktig dimension i v?r affärsstrategi. Undersökningen visar tydligt att de kvinnliga konsumenterna anser att det finns utrymme för förbättringar inom m?nga omr?den som rör hygien och hälsa, b?de p? mogna marknader och p? utvecklingsmarknader. För SCA handlar det här om betydligt mycket mer än en möjlighet till potentiella affärer. Det här sättet att tänka är väl integrerat i v?r bolagskultur, säger Kersti Strandqvist , chef för koncernstab H?llbarhet, SCA.
Resultaten i ?rets Hygiene Matters-undersökning visar tydligt att kvinnorna fortsätter att spela en viktig roll som förändringsambassadörer. Särskilt i utvecklingsländerna, där kvinnorna st?r i centrum för m?nga beslut inom program och aktiviteter inriktade p? att förbättra tillg?ngen p? vatten, samt att förbättra sanitet och hygien.
? SCA är ett bolag vars produkter, som TENA, Tork, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo and Vinda, berör m?nga människor under olika faser i livet, och p? det sättet har bolaget en historia av ett varaktigt samhällsengagemang. Trots att SCAs verksamhet nuförtiden är global, har bolaget ett lokalt perspektiv som omfattar samarbeten i liten skala över hela världen. SCAs stöd är ofta eftersökt vad gäller tankeledarskap, kunskaper, insikter och innovation inom fr?gor som rör hälsa och hygien. De här initiativen kan omfatta allt fr?n att genomföra utbildningsprogram till att bryta tabun eller att dela ut mensskydd i flyktingläger. Ett samhällsengagemang med lokalt stöd är i själva verket en del av SCAs affärsstrategi, sägerJoséphine Edwall-Björklund .
? SCA stödjer ett stort antal utbildningsinitiativ för flickor rörande menstruation och fysisk utveckling i Bolivia, Colombia, Ecuador, Dominikanska republiken, Chile, Peru, Puerto Rico, Mexiko, Malaysia, Ryssland och andra marknader. Colombia var den första marknaden. Där började initiativen ?r 1990, och sedan dess har cirka 2 miljoner flickor deltagit. De här initiativen är kopplade till SCAs varumärken Libresse, Saba, Nosotras och Donnasept, säger Kersti Strandqvist . SCAs m?l är inte att ta över det civila samhällets roll, utan att bidra inom omr?den där bolaget har sin kärnkompetens och sina intressen. Det skapar en grund för ett l?ngsiktigt arbete och verkliga, mätbara effekter.
? Att SCA deltar med det helt kvinnliga teamet Team SCA i segeltävlingen Volvo Ocean Race, är ytterligare ett sätt att lyfta fram budskapet om kvinnors möjligheter att delta fullt ut i samhället. Den här offshoretävlingen är en av sportvärldens tuffaste utmaningar. V?r förhoppning är att SCA genom att göra det möjligt för v?rt kvinnliga Team SCA att delta p? lika villkor p? en arena som vanligtvis är förbeh?llen männen, kan bidra till att riva barriärerna inom ytterligare ett samhällsomr?de, säger Joséphine Edwall-Björklund .
? Det är rätt otroligt, vi hyllar födseln, men änd? har vi väldigt sv?rt att prata om menstruation, och i ?rets Hygiene Matters-undersökning f?r vi detta faktum bekräftat ännu en g?ng, säger Christopher Williams , chef för Water Supply & Sanitation Collaborative Council (WSSCC), det enda FN-organ som enbart arbetar med att förbättra sanitet och hygien i utvecklingsländer. Detta tabu ställer till stor skada för kvinnor, och särskilt unga flickor, i utvecklingsländerna. De missar mellan en och fyra dagar i skolan varje m?nad, de lider i tysthet, utsätts för onödiga hälsorisker och skäms för att det märks att de använder menstruationsskydd, om de ens har tillg?ng till n?gra. Vi m?ste arbeta tillsammans för att försäkra oss om att kvinnor och flickor över hela världen p? ett värdigt sätt kan hantera menstruationen b?de i och utanför hemmet, och WSSCC stödjer arbetet med att bygga upp en faktabaserad kunskapsbas till beslutsfattarna.
Konsumentndersökningen Hygiene Matters
SCA tog initiativet till den första Hygiene Matters-undersökningen 2008 för att ge konsumenterna en möjlighet att uttrycka sina ?sikter. Resultaten i de fyra undersökningar som har genomförts hittills inneh?ller värdefull information b?de p? global och lokal niv?, som kan bidra till en mer kunskapsbaserad offentlig dialog med m?let att förbättra hygienstandarderna i hela världen. Förbättrade offentliga och privata hygienstandarder leder till en positiv p?verkan p? människors hälsa, samtidigt som det skapar värde genom att sänka kostnaderna b?de p? personlig niv? och p? samhällsniv?.
Svaren i 2014 ?rs undersökning visar att SCAs fortsatta initiativ för att tillhandah?lla utbildning och lösningar inom förbättrad hygien är viktiga. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar när det gäller tillg?ng till hygienprodukter och lösningar, och även kunskap som förklarar den nära kopplingen mellan hygien och hälsa.
Under 2014 hade undersökningen tre fokusomr?den:
Hygien p? offentliga platser, samt oro för att bli sjuk p? grund av d?lig hygien
Tabut gällande menstruation
Hygien är viktigt och internet blir en allt viktigare informationskälla avseende hygien och hälsa
De viktigaste resultaten fr?n undersökningen var:
B?de män och kvinnor anser att det är viktigt med goda hygienstandarder, och oroar sig för att bli sjuka p? grund av d?lig hygien p? offentliga platser
Privatpersoner bör ta ett större ansvar
Arbetsgivare och statliga myndigheter bör förbättra hygienstandarderna
Kvinnor p?verkas extra mycket under menstruationen p? grund av tabun och brist p? hygienprodukter
Internet blir en allt viktigare informationskälla
Här spelar SCA en viktig roll med sina personliga hygienprodukter, tjänster och utbildningsinitiativ.
Undersökningen genomfördes under maj 2014. Den gjordes p? uppdrag av SCA och utfördes av Business Intelligence-företaget United Minds och undersökningsföretaget Cint. Undersökningen genomfördes i 13 länder: Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige, Mexiko, Nederländerna, Ryssland, Sydafrika, Storbritannien och USA. De länder som har tillkommit sedan 2011 ?rs rapport är: Brasilien, Italien, Spanien, Nederländerna och Sydafrika. Borttaget fr?n 2014 ?rs rapport var Australien.
Svaren sammanställdes genom en webbaserad undersökning, med totalt 13 492 svarande. Ungefär 500 kvinnor och 500 män deltog p? samtliga marknader. Nationella kvoter har använts för att uppn? en korrekt ?ldersfördelning.
De undersökningsresultat som redovisas i detta pressmeddelande är huvudsakligen sedda ur ett globalt perspektiv. Mer landsspecifika resultat för Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige, Mexiko, Nederländerna, Ryssland, Sydafrika, Storbritannien och USA kommer att kommuniceras av SCA i respektive land.
Hygiene Matters 2014 Konsumentundersökning, Infographic och Film
För mer information, kontakta gärna:
Elisabeth Lennhede, presskontakt, tfn 070-444 22 71
Marita Sander, kommunikatör h?llbarhetsfr?gor, tfn 070-547 53 34
Joséphine Edwall-Björklund, chef för koncernstab Kommunication, tfn 070-519 16 98
SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar h?llbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under m?nga starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid h?llbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2013 var cirka 93 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat p? NASDAQ OMX Stockholm. Mer information p? www.sca.com.

Bifogade filer
PDF-dokument 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bland Socialdemokrater   #Feministiskt Initiativ   #Gustav Fridolin   #Kebabtallrik Vesuvio Tikka