Matlaging

Scandic f?rst i verden med e-l?ringsprogram om nedsatt funksjonsevne

03-12-2013 10:00 Scandic Hotels Norge Scandic i har i mange ?r hatt fokus p? ? tilby samme serviceniv? for alle gjester, ogs? for mennesker med nedsatt funksjonsevne. P? den internasjonale dagen for funksjonshemmede 3. desember forsterker hotellkjeden denne satsingen, og lanserer en omfattende oppl?ring for alle ansatte i alle markeder.

Oslo, 3. desember 2013. Scandic i har i mange ?r hatt fokus p? ? tilby samme serviceniv? for alle gjester, ogs? for mennesker med nedsatt funksjonsevne. P? den internasjonale dagen for funksjonshemmede 3. desember forsterker hotellkjeden denne satsingen, og lanserer en omfattende oppl?ring for alle ansatte i alle markeder.
Scandic har siden 2003 arbeidet m?lrettet med tilgjengelighet i alle sine hoteller. I Europa er det i dag mer enn 65 millioner mennesker med nedsatt funksjonsevne. For Scandic er det viktig at ogs? denne gruppen gjester f?r en like god hotellopplevelse som ?vrige gjester, og fysisk tilrettelegging av hotellene kombinert med god kunnskap blant de ansatte er sv?rt viktig. Derfor lanserer Scandic n? et omfattende, interaktivt oppl?ringsprogram for alle ansatte. Oppl?ringen gir svar p? vanskelige og iblant ?mt?lige sp?rsm?l knyttet til tilgjengelighet og nedsatt funksjonsevne.
? Det fine med oppl?ringen er at alle vil l?re noe av den, uavhengig av om man jobber i hotellbransjen eller i en annen servicen?ring. Gjennom ? f?lge gjestens vei gjennom hotellet kan vi belyse viktige og iblant ?mt?lige sp?rsm?l i hotellets ulike milj?er. Mye handler om det personlige m?tet, og om ? behandle alle likt. Samtidig m? man vite hvordan man sammen kan l?se spesielle behov, sier tilgjengelighetsdirekt?r i Scandic Magnus Berglund.
Tilgjengelig for alle
Scandic web-baserte oppl?ring er tilgjengelig for alle, og fokuserer p? r?d, tips, tester og instruksjonsfilmer som viser hvordan man kan tilby gjester med nedsatt funksjonsevne optimal service. Oppl?ringen er et av Scandics mange kurs og treninger p? omr?det for egne medarbeidere, men siden markedet har utviklet seg raskt og dette er sp?rsm?l som er h?yaktuelle ogs? for andre har Scandic valgt ? gj?re oppl?ringen tilgjengelig for alle via sine nettsider. M?let er at denne unike oppl?ringen skal engasjere mange ogs? utenfor Scandic, og gi flere mer kunnskap og forst?else for tematikken.
? Behovet for ? l?re mer om funksjonshemming og dele denne kunnskapen vokser raskt, og Scandic opplever en sterk vekst i antall gjester med nedsatt funksjonsevne. Oppgaven med ? ?ke v?r egen og andres kunnskap er derfor viktig, sier administrerende direkt?r i Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold.

A to już wiesz?  Norsk "ekstremhandel" ? dyrt og usunt

Internasjonalt fokus og ?kende interesse
I f?lge FNs turistorgan UNWTP har nesten en milliard mennesker p? jorden en eller annen form for nedsatt funksjonsevne. Det tilsvarer 15 prosent av den samlede befolkningen. Antallet vokser raskt siden vi lever lengre, og i tillegg reiser vi mer i h?y alder. FN setter fokus p? dette p? den internasjonale dagen for funksjonshemmede 3. desember, og EU kommisjonen i Brüssel har blant annet invitert Scandics tilgjengelighetsdirekt?r Magnus Berglund for ? fortelle om Scandics arbeid i forbindelse med markeringen av dagen.

Scandics tilgjengelighetsarbeid
P? Scandic skal alle tilbys like h?y Scandicstandard, ogs? gjester med nedsatt funksjonsevne. Derfor har Scandic i samr?d med interesseorganisasjoner for personer med spesielle behov, hotellgjester og medarbeidere utviklet en sjekkliste p? 110 punkter som kalles Scandics tilgjengelighetsstandard. Standarden omfatter alt Scandic tilbyr og er en integrert del av alle produkter og tjenester p? hotellene. Scnadic har ogs? implementert smart design p? rommene slik at de er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Scandic er den f?rste hotellkjeden i verden som legger all sin tilgjengelighetsinformasjon for alle sine 160 hoteller p? nett. Hvert Scandichotell har sin egen side med unik informasjon om hotellet og dets bekvemmeligheter. Mer informasjon finnes p? www.scandichotels.no/spesiellebehov. Oppl?ringen er forel?pig p? engelsk, men den vil ogs? lanseres p? svensk, norsk, dansk, finsk og tysk.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Magnus Berglund, Tilgjengelighetsdirekt?r Scandic,+46 070-973 50 77
Svein Arild Steen-Mevold, Adm Dir Scandic Norge, +47 951 79 390

Hver dag arbeider Scandics 6 600 medarbeidere mot ett eneste m?l ? at du skal trives. Som Nordens mest milj?vennlige hotellkjede har vi alltid fokus p? milj?, samfunnsansvar og tilgjengelighet. Scandic er Nordens st?rste hotellkjede med ca 160 hoteller i ?tte land og totalt 30 000 hotellrom og en omsetning p? ca 923 millioner euro. Vi vil v?re mer enn bare et hotell ? vi skal v?re et sted hvor mennesker m?tes, jobber og inspireres.

A to już wiesz?  Balansert og jordn?rt bondekrav

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy