Mat

Savner skattegrep for ?kt matproduksjon

Regjeringen har lovet ? bruke m?lrettede skattegrep for ? gj?re det l?nnsomt ? produsere mat. Det er lite ? se til dette i forslaget til statsbudsjett for 2015.
– Vi er forn?yde med at formueskatten blir redusert. Dette er viktig for ? sikre verdiskaping og arbeidsplasser, ogs? i det norske landbruket. Allikevel, med de lovnadene regjeringspartiene har gitt hadde vi forventet et budsjettforslag mer rettet mot n?ringslivet. Dette er ikke et budsjett for grunnfjellet av n?ringslivet, de sm? og mellomstore bedriftene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
Rammer de sm?
I Sundvolden-erkl?ringen fremg?r det tydelig at regjeringen ?nsker ? bruke m?lrettede skattegrep for ? styrke bondens ?konomi. Norges Bondelag hadde forventet at regjeringen fulgte opp dette med flere konkrete tiltak. Dette ogs? sett p? bakgrunn av skatteskjerpelsene knyttet til arveavgiften og avgift p? anleggsdiesel i fjor. En fondsavsetningsordning og bedre avskrivningsmuligheter p? driftsbygninger var blant forslagene fra b?ndene.
– Skal vi klare ? produsere mer mat i dette landet i framtiden m? vi gj?re det mer attraktivt ? investere, ogs? for sm? bedrifter. Ingen av v?re konstruktive forslag er tatt med i forslaget til statsbudsjett.
I stedet fratas de minste produsentene muligheten for ? f? tilbake moms p? kj?p av varer og driftsmidler. Dette vil gj?re det dyrere ? investere.
– Nok en gang nedprioriterer regjeringen de minste produsentene. Dette er synd, fordi disse b?ndene er sv?rt viktige i arbeidet med ? produsere kvalitetsmat til norske forbrukere.
I forslaget fra regjeringen vises det til at skatteordningene for landbruket skal gjennomg?s. Norges Bondelag vil bidra konstruktivt til dette og forventer et resultat som styrker bondens ?konomi.
– Det er viktig at dette arbeidet ender med ? redusere skattetrykket ogs? for v?r del av n?ringslivet, sier Bartnes.
Kutter i forskning og utvikling
Regjeringen legger opp til ? kutte 18,7 millioner kroner til forskning og innovasjon i landbruket for 2015.
– Dette er skuffende fra regjeringen. Et avgj?rende verkt?y for ? n? m?lsettingen om ?kt matproduksjon er satsning p? forskning og kunnskapsutvikling. At regjeringen her velger ? nedprioritere midler til forskning p? landbruksomr?det er derfor et steg i feil retning. Vi hadde forventet at regjeringen tar sine egne ambisjoner p? alvor, og dermed hadde satset p? landbruksforskningen i stedet for ? kutte i budsjettet, avslutter Lars Petter Bartnes
Kontaktperson:
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes telefon 900 84 576

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Academia Barilla   #Harrys Frankrike   #Med Barillas   #Mulino Bianco