Sammen for en bedre hverdag

NorgesGruppen utvider og fornyer samarbeidet med Kirkens Bymisjon. Samarbeidet knyttes til virksomheter i Bymisjonen hvor mat og ern?ring st?r sentralt.
Mandag 23. september la konsernsjef i NorgesGruppen, Tommy Korneliussen, lunsjen til Kirkens Bymisjons Aktivitetshuset Prindsen i Storgata i Oslo. Dette gjorde han for ? ta del i fellesskapet rundt m?ltidet, som brukerne av huset kan samles til hver dag, og som er en av b?rebjelkene i arbeidet p? Bymisjonens m?testeder. Samtidig undertegnet han en samarbeidsavtale som gj?r NorgesGruppen til en av Bymisjonens hovedsamarbeidspartnere.
– M?let v?rt for samarbeidet med Bymisjonen er ? gi flere mennesker en bedre hverdag: M?ltidet er viktig i alle menneskers liv, b?de gjennom ern?ring, men ogs? det fellesskapet og tilh?righeten et sunt og godt m?ltid mat kan frembringe. sier Tommy Korneliussen.
Avtalen som er p? 1 million kroner per ?r, skal g? til ? sikre oppf?lging av gjestene p? Bymisjonens kafeer og m?testeder. I tillegg vil Bymisjonen nyttiggj?re seg av gratis mat fra den ny?pnede Matsentralen i Oslo, der NorgesGruppen er en av flere bidragsytere fra n?ringsmiddelbransjen.
– M?ltidet er av uvurderlig betydning p? v?re virksomheter. Gjennom et godt m?ltid, f?r vi m?tt mennesker ansikt til ansikt og ?pnet for samtaler og relasjoner som kan bist? mennesker som har et t?ft liv, til ? finne h?p og nye veivalg. St?tten fra NorgesGruppen er helt vesentlig for at vi skal f? styrket dette viktige oppf?lgingsarbeidet, med dyktige fagpersoner, sier Sturla St?lsett generalsekret?r i Kirkens Bymisjon.
Avtalen er en vinn vinn situasjon for begge parter. Overskuddsmaten som ellers kunne blitt en milj?belastning fra NorgesGruppen, blir til fullverdige sunne m?ltider p? Bymisjonens serveringssteder.

For mer informasjon kontakt:
KirkensBymisjon ved Per Frogner mob. 99500025
NorgesGruppen ved Hege Susanne Rognlien, mob. 90 400 430

Authors

Related posts

Top