SE

Samarbete för ökad turism

Tisdagen den 17 juni beslutade regionförbundets styrelse om ett helt nytt regionalt handlingsprogram för att stödja och stimulera turismen i Örebroregionen. En av framg?ngsfaktorerna är att utöka samarbetet inom besöksnäringen för att skapa fler köpbara turisttjänster och upplevelser, till exempel hotellövernattningar och guidade turer.
I förslaget till nytt Regionalt handlingsprogram för turism i Örebroregionen 2015-2020 har fokus lagts p? att stimulera och stödja destinationsutveckling, sprida kunskap om besöksnäringen genom omvärldskunskap och analys, utveckla bra statistiska underlag för strategiska beslut och utveckla mötesplatser för samverkan och samsyn.
– För att öka turismen är det är viktigt att besöksnäringen i Örebroregionen och andra offentliga aktörer i större utsträckning tar ett gemensamt tag i turismutvecklingen, säger regionr?det Irén Lejegren (S).
Irén Lejegren (S) fortsätter:
– Vi har m?nga smultronställen som är värda ett besök i v?r region. Men för att göra det mer attraktivt att besöka oss m?ste vi bli bättre p? att samarbeta och visa upp oss tillsammans. Rent praktiskt kan det handla om att cykeluthyraren kan tipsa om matställen längs turen eller att vi p? en turistmässa i Holland kan visa upp bredden av upplevelser som v?r region har att erbjuda.
Inriktningen i handlingsprogrammet är att skapa funktionella, konkurrenskraftiga och h?llbara destinationer för b?de den nationella och den internationella marknaden. Det är destinationen, eller besöksm?let, själv med dess deltagare fr?n b?de besöksnäring som offentliga aktörer som m?ste komma fram till vilken utveckling som behövs för att st? stark i konkurrensen med andra destinationer i Sverige och utomlands.
– Precis som i andra delar av landet är det viktigt att turismen i v?r region blir bättre p? att samarbeta och skapa köpbara turisttjänster och upplevelser s? som hotell, restauranger eller utställningar. H?llbar destinationsutveckling handlar om att bygga nätverk och att utveckla starka kluster för samverkan och samarbete i besöksnäringens alla delar. En utveckling som ocks? tar hänsyn till en ?terh?llsam miljöp?verkan. Detta kommer att vara fokus för det regionala arbetet de kommande ?ren, avslutar Irén Lejegren (S).
För kommentarer
Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande
Telefon: 070-663 19 75
För mer information
Toni Eriksson, Utvecklingsledare Turism
Telefon: 019-602 63 43
E-post: [email protected]
Peter Ranki, pressansvarig
Telefon: 019-602 63 35
E-post: [email protected]

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. V?rt uppdrag är att arbeta för h?llbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy