Matlaging

R?rosmat tildelt Bondevettprisen 2013

– Denne prisen f?r de for sitt arbeid med ? fremme regional matkultur og
verdiskapning gjennom godt samarbeid, sier Nils T. Bj?rke. Overrekkelsen
skjedde p? ?pningen av den norske standen p? Grüne Woche i Berlin
R?rosmat SA har gjennom 10 ?r vist at samarbeid mellom produsentene, og ikke minst p? tvers av
n?ringene, er viktig for ? oppn? gode resultater, heter det videre i
begrunnelsen.
R?rosmat kan inspirere andre b?nder og produsenter som vil utvikle seg og ?ke matproduksjon
i sin region. Her har man brukt sunt bondevett i 10 ?r for ? skape noe i lag,
sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.
R?rosmat fungerer som et felles salgsledd for 20 matprodusenter i regionen og er organisert som et samvirke. R?rosmat jobber ogs? med felles markedsf?ring og andre aktiviteter
tilknyttet den lokale matproduksjonen i regionen.
– Vi unner hverandre suksess. Hver enkel er veldig liten, men sammen er vi sterke, sier
leder i R?rosmat, Kristin Bendixvold
– Dette er en veldig viktig anerkjennelse av den jobben vi gj?r, sier styreleder i R?rosmat
Ingulf Gal?en.
Robust landbruk er utgangspunkt.
R?rosmat f?r frem norske lokale produkter p? basis av prim?rproduksjonen. Noen av deltakere er Auma Mandel, Gal?volden G?rd, R?roskj?tt, Vingelen Kj?tt, Hognamat,
Atna ?l og R?rosmeieriet. Sistnevnte bedrift vant tittelen ?rets meieriprodukt for sm?ret sitt under Det norske m?ltid.
– Det er viktig at vi har et robust landbruk som utgangspunkt i fjellregionen v?r. Uten
det blir det ingen foredling. Andelseierne i R?rosmat er som ofte vanlige g?rdsbruk
som finner ut av de vil skape en tilleggsn?ring med grunnlag i g?rdsbruket
sitt, sier styremedlem i R?rosmat Ingulf Gal?en og understreker betydningen av
prim?rproduksjonen.
Fakta:
Bondevettprisen g?r til personer som har profilert landbruket i Norge p? en
positiv m?te, og som samtidig er med p? ? bygge opp under betydningen av norsk
matproduksjon og matkultur.
Blant tidligere prisvinnere av Bondevettprisen finner vi
tidligere utenriksminister Espen Barth-Eide, K?re Willoch, VM-mester Olaf
Tufte, og programleder Hans Olav Brenner.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Similar Posts