SE

Rökning väckarklocka för psykisk ohälsa

Rökning väckarklocka för psykisk ohälsa
2014-05-30 08:07 A Non Smoking Generation Tre av tio elever i gymnasiet ?k. 2 som röker skolkar ofta och 19 procent trivs inte i skolan. Detta visar statistik fr?n Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. ? Att inte känna sig sedd eller inte trivas i vardagen tar sig olika typer av uttryck. Rökning är en fr?ga som ofta glöms bort i sammanhanget, säger Ann-Therése Enarsson, styrelseordförande, A Non Smoking Generation.

Tre av tio elever i gymnasiet ?k. 2 som röker skolkar ofta och 19 procent trivs inte i skolan. Detta visar statistik fr?n Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.
? Att inte känna sig sedd eller inte trivas i vardagen tar sig olika typer av uttryck. Rökning är en fr?ga som ofta glöms bort i sammanhanget, säger Ann-Therése Enarsson, styrelseordförande för A Non Smoking Generation.
Resultaten presenteras i rapporten Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga? som utöver cannabisbruk tar upp fr?geställningar som rör alkoholkonsumtion och rökning. Elever som röker dagligen/nästan dagligen uppvisar höga riskniv?er.
? Bland rökande elever s? är det fler som inte trivs i skolan, fler som mobbar och fler som skolkar, fortsätter Ann-Therése Enarsson. De svarar dessutom i stor utsträckning att det är OK för deras föräldrar att de röker.
I v?r har A Non Smoking Generation drivit kampanjen ?Don?t fear smoking? där man har mött över 10 000 unga p? temat rädslor och rökning samt varför ungdomar väljer att börja röka. Kampanjen har ägt rum p? Minecraft, i appen Kik och i sociala medier för att möta ungdomar där de är. Den virtuella rädslokliniken besöktes av tusentals ungdomar som möttes av ett nytt budskap i tobaksdebatten: Var inte rädd. Det är därför du börjar röka.
? Gensvaret visar att kampanjen behövs, och vi kommer fortsätta att prata kring de bakomliggande faktorerna som gör att barn och ungdomar börjar röka, säger Ann-Therése Enarsson. Skolelevers drogvanor oroar, men vi m?ste fundera p? vad som ligger bakom och hur vi kan f? unga att tänka i nya banor.
? Den internationella Tobaksfria Dagen, World No Tobacco Day, den 31 maj har i ?r tobaksskatter som bärande tema. Det är bra eftersom pris ofta är en avgörande faktor för unga och kan förhoppningsvis vara ett skäl gott som n?got att inte börja, avslutar Ann-Therése Enarsson.
Kontakt:
Ann-Therése Enarsson, styrelseordförande, A Non Smoking Generation, 0709 21 75 50, [email protected]

A to już wiesz?  Pressträff 2 oktober för ny utställning p? Nordiska museet: Socker - om hur vi blev sockerätare

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomarsjälva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsatobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy