SE

Resultatet av ?rets miljögranskning

För fjärde ?ret i rad har Coor Service Management genomfört en miljögranskning av den service som utförs i kundernas verksamheter med hjälp av det egna miljöverktyget Coor Green Services. Av de 125 verksamheter som granskats uppn?dde 69 silverniv? och 28 guldniv?.
Miljögranskningen visar att m?nga av kunderna förbättrat sin miljöprestanda jämfört med föreg?ende ?r, trots att färre kunder klarat kriterierna för silver- och guldniv?. Förklaringen till det ligger i att kriterierna inför 2013 har skruvats ?t ordentligt.
? Coor Green Services är ett dynamiskt verktyg, och vi ökar därför kraven i takt med utvecklingen. M?lsättningen är att verktyget ska utmana och sporra v?ra kunder att hela tiden välja mer miljövänliga lösningar. Kriterierna för guld- och silver ska vara utmanande ? men inte omöjliga att uppn?, säger Mikael Karlsson, samordningsansvarig EHSQ p? Coor-koncernen.
Utmärkelsen Coor Green Services innebär att merparten av de servijänster som utförs i kundens kontor, fastighet eller anläggning utförs p? ett miljövänligt sätt. Verktyget uppskattas av kunderna och är unikt i den mening att det täcker alla de tjänster som Coor levererar ? inte bara enstaka produkter eller tjänster.
? Vi försöker p? m?nga sätt att värna om och ta ansvar för miljön, och Coor Green Services är ett mycket viktigt redskap för oss i det arbetet. Det hjälper oss att p? ett strukturerat sätt föra en konkret diskussion med v?ra kunder om miljöförbättringar, och det är glädjande att v?ra kunder upplever granskningen s? positivt. M?nga av v?ra kunder har höga miljöambitioner och vi m?ste kunna leva upp till de krav de ställer p? oss som en ansvarstagande leverantör, säger Mikael Karlsson.
Varje ?r utser ocks? Coor i Sverige “?rets Miljöstjärna”. Utmärkelsen g?r till en kund som utmärkts sig särskilt inom miljöomr?det, och tillkännages i samband med en prisceremoni i maj.
De 28 kontor/anläggningar som 2013 uppn?dde Coor Green Services Gold var:
DNA, DNA Talo
Ericsson, Kumla
Ericsson, Katrineholm
Ericsson, Bor?s
Ericsson, Linköping
Ericsson, Copenhagen
Ericsson, Jorvas
EVRY Solna
ICA Helsingborg
ICA Solna
ICA Sundbyberg
ICA Väster?s Mimer
Iisalmen kaupunki
Kemira, Oulu
Kiinteistö Oy Opetustalo
Lappia, Kemi
Lappia, Tornio
NCC Solna
Oulun kaupunki
Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry
Oulun yliopisto
Skanska Fastighet, Sverige Region Öst
Skanska, Norge
Statoil, Harstad
Technopolis, Kuopio
Trafikverket Fastighet
Vasakronan, Kista
Vasakronan, Stockholm
Mer information, pressbilder etc finns p? www.coor.com.
För ytterligare information, kontakta:
Mikael Karlsson, Samordnare EHSQ Coor Service Management
+46 8 553 966 24
[email protected]
?svor Brynnel, H?llbarhets- och Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04
[email protected]

Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servijänster som krävs för att ett företag eller en offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Coor har marknadens bredaste erbjudande och specialistkompetens inom fyra omr?den; arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM), industriservice och strategisk r?dgivning. Coor skapar värde genom att leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter s? att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns b?de större och mindre verksamheter i hela Norden, bland annat DNV, DR, E.ON, Ericsson, Ernst & Young, Evry, Kemira Kemi, Landstinget Gävleborg, NCC, Nordea, Politiet, Saab Aero, Sandvik, Sapa, SAS, Siemens, Statoil, Vasakronan, Vattenfall och Volvo Cars.
Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och ägs av Cinven, ett av Europas ledande investmentbolag. Bolaget har cirka 6 700 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Belgien. ?rsomsättningen är cirka 8 000 MSEK. Läs mer p? http://www.coor.com/.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Guri Rime   #Jude Law   #London   #Master Blenders