Gastronomi

REMA 1000 l?rer fattige kvinner ? drive l?nnsom butikk

09-09-2013 16:30 Reitangruppen Bistandsorganisasjonen CARE og REMA 1000 har gjennomf?rt et pilotprosjekt for ? gi tusen fattige kvinner i Tanzania utdanning i entrepren?rskap.

Bistandsorganisasjonen CARE og REMA 1000 har gjennomf?rt et pilotprosjekt for ? gi tusen fattige kvinner i Tanzania utdanning i entrepren?rskap.

Prosjektet har v?rt s? vellykket at samarbeidet n? forlenges med m?l om at erfaringene kan brukes i tilsvarende prosjekter for fattige kvinner i regionen. Kvinnene f?r oppl?ring i riktig og sikker produksjon, produktutvelgelse, regnskap, distribusjon, salg og markedsf?ring.

? Vi ser at v?re erfaringer med kj?pmannskap i Norge er direkte overf?rbare til Tanzania. I REMA 1000 sier vi at det er kun en person som kan gj?re en kj?pmann god og det er en annen kj?pmann. Akkurat det samme ser vi i Tanzania. Mange av deltakerne har oppn?dd veldig gode resultater og de er blitt rollemodeller for andre kvinner. M?let n? er at disse rollemodellene skal kunne fortsette som kunnskapsformidlere i et selvg?ende program. P? den m?ten kan vi sikre at resultatene fortsetter selv etter at v?rt prosjekt avsluttes, sier rektor for REMA-skolen, Vidar Andersen, som har v?rt i Tanzania flere ganger for ? holde kurs.

REMA 1000 har st?tt for det faglige innholdet i oppl?ringen, samt finansiering av utstyr og prosjektst?tte. Samarbeidet ble inng?tt i 2010 og fortsetter ut 2014.

– Dette er ikke en samarbeidsavtale hvor vi bare gir penger til en organisasjons arbeid. REMA 1000 skal bidra med det vi kan best, nemlig ? drive butikk, sier administrerende direkt?r i REMA 1000, Ole Robert Reitan.
CAREs generalsekret?r, Torild Skogsholm, h?per prosjektet vil inspirere andre til ? inng? lignende samarbeid.

? Bistandsorganisasjoner og kommersielle akt?rer er naturlige partnere i arbeid for ? gi fattige mennesker muligheter til ? tjene penger og skape bedre liv. Sammen med REMA 1000s oppl?ring i kj?pmannskap har CAREs velpr?vde metode for sparebasert mikrofinans gitt enda bedre resultater, sier Skogsholm.

A to już wiesz?  Mondel?z International ansetter ny ekstern kommunikasjonssjef

CARE jobber for ? styrke kvinners rettigheter og fremme deres muligheter til ?konomisk, sosial og politisk deltakelse. Dette er en av de mest effektive m?tene ? bidra til langsiktig utvikling.

Kontaktperson CARE:
Jon Ragne Bolstad
Director of Marketing and Communications
CARE Norway
Direct Line: +47 22 99 26 12 Mobile: +47 92 29 79 44

Kontaktperson REMA 1000:

Trude Ertresv?g
Head of CSR REMA 1000 AS
E: [email protected]
T: +47 90 80 58 39

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood og 3,5 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/K?benhavn.
Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 72 milliarder kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy