Matlaging

REMA 1000 kunder pantet for 100 millioner – overskudd til R?de Kors!

REMA 1000 sine kunder har bidratt med 100 millioner i omsetning i Pantelotteriet, hvor overskuddet g?r til R?de Kors-aktiviteter. Siden starten av lotteriet i 2008 er det omsatt for litt over 200 millioner kroner totalt. S? langt har 5 av 10 milliongevinster blitt vunnet i REMA 1000 butikker.
REMA 1000 har v?rt med siden starten i 2008, og Pantelotteriet er tilgjengelig i alle butikkene i kjeden. R?de Kors har til n? f?tt 67 millioner kroner fra Pantelotteriet til sitt humanit?re arbeid. Pengene fra pant av tomflasker g?r til R?de Kors over hele Norge.
Onsdag var R?de Kors-presidenten sammen med Ole Robert Reitan, administrerende direkt?r i REMA 1000 p? bes?k hos Oslo R?de Kors, og kvinnesenteret Stella, for ? se et eksempel p? det viktige arbeidet REMA1000 sine kunder er med ? st?tte gjennom Pantelotteriet. Gjennom Stella ?nsker R?de Kors ? motivere til utdannelse og deltakelse p? arbeidsmarkedet. M?let er ? inspirere kvinner til ? ta tak i egne utfordringer og finne positive l?sninger gjennom én-til-én veiledning og mentorordninger.
– Vi i REMA 1000 har stor tro p? enkeltmennesker og hva vi kan f? til sammen, derfor er vi
veldig stolte av at vi og v?re kunder bidrar til ? st?tte R?de Kors og prosjekter som Stella Kvinnesenter gjennom Pantelotteriet. Vi synes det er flott ? kunne bidra til prosjekter som hjelper mennesker i Norge ogs?, og det gj?r vi blant annet gjennom bes?kstjenesten, praktikantprogram og jobb i v?re butikker, sier Ole Robert Reitan, administrerende direkt?r i REMA 1000.
Kvinnesenteret Stella er et av mange tilbud som f?r midler fra Pantelotteriet.
– Pantelotteriet er en fin m?te ? st?tte R?de Kors sitt arbeid p?, og gir oss mulighet til ? v?re til stede for enda flere i lokalsamfunn over hele landet. Derfor vil vi gjerne takke de som trykker p? R?de Kors-knappen n?r de panter flasker, sier R?de Kors-president Sven Mollekleiv.

Fakta om Pantelotteriet:

Pantelotteriet er et milj?vennlig lotteri der flaskepant brukes som innsats i panteautomater, med gevinster fra 100 kroner til 1 million kroner.

Pantelotteriet drives av Norsk Pantelotteri AS, et selskap eid av R?de Kors og Olav Thon Gruppen.

S? langt har 5 av 10 milliongevinster blitt vunnet i REMA 1000 butikker.

Pantelotteriet er tilgjengelig i 1621 butikker over hele landet, forel?pig i alle Rema 1000- og Kiwi-butikker, samt utvalgte Ica- og Rimi-butikker.

Pantelotteriet har opplevd en kraftig vekst, og s? langt har over 67 millioner kroner g?tt til R?de Kors sitt humanit?re arbeid.

Midlene fra Pantelotteriet er en av R?de Kors sine viktigste inntektskilder, og bidrar til at tusenvis av mennesker f?r hjelp og st?tte av R?de Kors.

Store deler av midlene g?r til viktig forebyggende arbeid lokalt ? gjennom ? styrke den lokale beredskapen, motvirke ensomhet og sosial ekskludering og skape trygge og gode oppvekstsvilk?r for barn og unge.

S? langt i 2013 har R?de Kors mottatt 21,3 millioner i inntekter fra Pantelotteriet.

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood og 3,5 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/K?benhavn.
Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 72 milliarder kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy