Gastronomi

REMA 1000 inng?r samarbeid med Carbon Disclosure Project

REMA 1000 velger som f?rste privateide virksomhet i Norden ? rapportere sitt milj?arbeid til
organisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP). Vanligvis er dette kun mulig for b?rsnoterte selskaper, men gjennom det s?kalte Non Listed Programme kan REMA 1000 n? m?le seg mot andre og lignende selskaper globalt p? hvordan man ligger an p? energi- og klimaomr?det.
– Vi ?nsker ? v?re ?pne og gj?re det enkelt for v?re kunder ? vurdere v?r milj?innsats med sammenlignbare selskaper. CDP vil kunne gi en verdifull og n?ytral rangering av arbeidet v?rt, sier Ole Robert Reitan, administrerende direkt?r i REMA 1000.
Nordisk direkt?r i CDP, Amanda Haworth, ?nsker REMA 1000 velkommen som medlem. Hun understreker b?de behovet for og fordelene ved ? f?re et klimaregnskap og rapportere dette til CDP.
– ?penhet skaper bevissthet og motiverer selskaper automatisk til ? h?ndtere utslippsreduksjoner og fordele sine ressurser p? en mer ?konomisk m?te. Effektivt milj?vern er blitt en relevant konkurransefaktor, som holder et stort vekstpotensial for de selskapene som er villige til ? m?te
klimautfordringene, sier Haworth.
CO2focus syns det er sv?rt spennende at REMA 1000 er f?rst ute i Norden som et ikke b?rsnotert selskap og frivillig melde seg inn i CDP.
– Dette viser at REMA 1000 har h?ye ambisjoner med sitt arbeid, og et sterkt ?nske om ? tilpasse seg det framtidige lavutslippssamfunnet. N?ringslivet er vant til konkurranse og vi ser at CDP skaper en spennende dynamikk hos de selskaper som er med ved at man ?nsker ? forbedre seg fra ?r til ?r. Ikke minst gir dette positive effekter p? bunnlinjen siden det er l?nnsomt ? drive med energieffektivisering. Dette b?r v?re til etterf?lgelse for andre store private selskaper, sier Per Otto Larsen, faglig leder i CO2focus.
Bakgrunn Carbon Disclosure Project:
Carbon Disclosure Project (CDP) er en non-profit organisasjon, og er en globalt investordrevet rapporteringsordning. CDP sp?r p? vegne av 720 institusjonelle investorer over 5000 b?rsnoterte selskaper hvordan de handterer og er tilpasset de globale klimaendringer, og er innforst?tt med
risikoer og muligheter virksomheten har. Gjennom CDP Nordic, blir 260 av de st?rste b?rsnoterte selskap ?rlig oppfordret til ? rapportere, herunder 65 norske selskaper.
I tillegg til ? sp?rre p? vegne av investorer, brukes CDP og denne rapporteringsordningen ogs? til CDP Supply Chain, CDP CITY og n? ogs? for private store akt?rer i Non Listed Program.
CDP baserer seg p? den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protokollen (GHG-protokollen). REMA 1000 startet ? bruke GHG-protokollen i 2012.

Bakgrunn CO2focus:
CO2focus er et norsk selskap som er ledende i Norden p? milj?, energi og klimaledelse og har utviklet det nettbaserte rapporteringsverkt?y CEMAsys.com
CO2focus er den eneste akkrediterte nordiske konsulentpartner til CDP i, og bist?r i dag over 20 nordiske b?rsnoterte selskap med deres CDP rapportering. Det webbaserte klima- og milj?ledelsesverkt?yet CEMAsys.com vil fra 2014 v?re akkreditert av CDP som globalt software tool. CO2focus er i tillegg eksklusiv konsulentpartner p? CDP Non-Listed Program for nordiske selskap.

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood og 3,5 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/K?benhavn.
Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 72 milliarder kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

hastags:

#amazon

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy